employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Đã đến lúc ngừng sử dụng bài trắc nghiệm tính cách MBTI

Posted by Huy Tran on Mar 31, 2016 5:09:41 PM

Bạn thuộc kiểu tính cách ESTP, INTJ, INFJ hay một kiểu nào khác? Những cái tên này có thể rất quen thuộc vì nhiều khả năng là bạn đã từng tham gia hoặc nghe đến bài trắc nghiệm MBTI (Myers–Briggs Type Indicator). Đây có lẽ là bài đánh giá tính cách được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, với 2 triệu người tham gia thực hiện mỗi năm. Nhưng giá trị và lợi ích thật sự của nó lại đang được thổi phồng quá mức, đặc biệt là trong các hoạt động tuyển dụng, đánh giá nhân sự, giáo dục, hướng nghiệp... 

 Tìm hiểu tại sao trong bài viết chi tiết sau tại blog TRG. 

 

 

Topics: Đánh giá Nhân Sự
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles