employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

3 câu hỏi hay để tuyển dụng hiệu quả nhân viên bán hàng

Posted by Huy Tran on Feb 15, 2017 2:24:51 PM

Bán hàng là hoạt động xương sống của mỗi doanh nghiệp. Nhưng chính nhân viên bán hàng (hãy nhân viên kinh doanh, nhân viên phát triển thị trường) lại là vị trí có tỷ lệ luân chuyển nhân viên cao nhất nhì trên thị trường lao động. Trong nhiều lý do cả chủ quan và khách quan, nổi lên một lý do mà chắc chắn rằng phòng Nhân sự hoàn toàn có khả năng xử lý được. Đó là phỏng vấn

Vậy phải phỏng vấn các ứng viên cho vị trí nhân viên bán hàng như thế nào cho hiệu quả? Tất nhiên lời khuyên không phải là đặt ra những câu hỏi đánh đố ứng viên hay tạo điều kiện cho họ dùng nhiều thời gian phỏng vấn để kể về những thành tích trước đây mà ngược lại, hãy hỏi họ những câu để tìm hiểu phong cách tiếp cận những vấn đề, những trở ngại thường thấy nhất với nhân viên bán hàng. Và cụ thể ra sao, hãy tham khảo bài viết sau trên trang blog của TRG Talent - thương hiệu mới của Profiles International SEA.

 

Xem bài viết đầy đủ trên blog của TRG Talent

Topics: tuyển dụng bán hàng
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles