employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

3 kỹ năng tốt nhất và kém nhất của quản lý người Việt

Posted by Huy Tran on Aug 16, 2016 10:00:00 AM

Dựa theo kết quả khảo sát “Năng lực cấp Lãnh đạo & Quản lý doanh nghiệp người Việt” do TRG Talent thực hiện vào năm 2016 với sự tham gia của 1478 các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam, sẽ chỉ ra những điểm mạnh và thiếu sót của các quản lý người Việt trên một lăng kính toàn diện.

Tìm hiểu “3 kỹ năng tốt nhất và kém nhất của quản lý người Việt” tại blog TRG.

ll.png

Topics: lãnh đạo, quản lí nhân tài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles