employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

5 cách giúp giảm phụ thuộc vào đánh giá tính cách trong tuyển dụng

Posted by Huy Tran on Feb 22, 2017 2:02:10 PM

Đánh giá tính cách là yếu tố đang thu hút các doanh nghiệp sử dụng trong quy trình tuyển dụng của mình để hiểu hơn về các ứng viên. Trong thực tế, hiện có quá nhiều đánh giá tính cách trên thị trường, với nhiều xu hướng như có thể chỉ đơn thuần tìm hiểu tính cách ứng viên hoặc nâng tầm những kết quả đó, so khớp với tiêu chuẩn của công ty nhằm đo lường được mức độ phù hợp công việc của ứng viên. Điều này đặt ra nghi vấn rằng kết quả của đánh giá tính cách không thể quyết định hoàn toàn kết quả tuyển dụng mặc dù việc hiểu về ứng viên là điều không thể bỏ qua.

Vậy còn những cách nào khác để doanh nghiệp tìm hiểu ứng viên mình bên cạnh đánh giá tính cách? Hãy tìm hiểu kỹ hơn về các công cụ hỗ trợ này trong bài viết đầy đủ tại blog của TRG Talent.

Đọc bài viết đầy đủ trên blog của TRG Talent!

Topics: recruitment
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles