employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

6 lời khuyên để rút ngắn khoảng cách thế hệ

Posted by Thu Nguyen on Nov 17, 2016 11:21:27 AM

Trong bài blog kỳ trước, chúng tôi đã bật mí 2 lý do khến thế hệ trẻ trở thành rắc rối trong nhóm. Bài viết tuần này sẽ tập trung vào khoảng cách giữa các thế hệ trong một nhóm, và 6 giải pháp gợi ý để bạn vượt qua khoảng cách này. 
Tìm hiểu "6 lời khuyên để vượt qua khoảng cách thế hệ" tai blog TRG

6-LOI-KHUYEN-DE-RUT-NGAN-KHOANG-CACH-THE-HE.png

Topics: lãnh đạo, quản lí nhân tài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles