employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

6 phân khúc người tìm việc & cách tiếp cận thích hợp P.2

Posted by Huy Tran on Apr 21, 2016 10:54:23 AM

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu 6 phân khúc người tìm việc và những đặc điểm của họ: Người bị động, Người khám phá, Người muốn nhảy việc, Người Tìm kiếm & Giao lưu, và Người săn việc. Và nhìn chung, những người tài năng nhất thường đến từ 3 nhóm giữa: Khám phá, Muốn nhảy việc và Tìm kiếm. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về những chiến lược tuyển dụng hiệu quả và phù hợp nhất để tiếp cận các phân khúc ứng viên này.  Ba chiến lược tuyển dụng mà chúng tôi muốn đề cập đến gồm: tuyển dụng inbound, nhân viên giới thiệu ứng viên, và Xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Tìm hiểu về 3 chiến lược tuyển dụng này trong bài viết chi tiết tại blog TRG.

Ngày nay, quan điểm của việc tuyển dụng không chỉ đơn giản là tìm kiếm người lao động mà còn là tìm kiếm những thành viên mới cùng đóng góp lâu dài vào sự thành công của tổ chức. Nhưng làm thế nào để tìm kiếm “viên ngọc” phù hợp giữa rất nhiều nhân tài? Và làm thế nào để quản lí và mài giũa “những viên ngọc quý” hiệu quả nhất?

Hãy đăng kí tham gia ngay Webinar “Tuyển dụng nhân sự - Có gì mới?” do TRG International tổ chức để nắm bắt xu hướng tuyển dụng nhân sự mới nhất từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn trong công tác tuyển dụng – thu hút nhân tài hiệu quả.

webinar tuyển dụng nhân sự

Topics: Tuyển Dụng Hiệu Quả, tuyển dụng, Quy trình tuyển dụng
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles