employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Vy Huynh

Recent Posts

Tại sao 70% nhân viên của bạn muốn thay đổi công việc? Phần 2.2

Posted by Vy Huynh on Jan 8, 2015 11:30:00 AM

4. Người quản lý/lãnh đạo thường xuyên thất hứa

Bạn có thấy kịch bản sau đây quen thuộc: Bạn hứa với nhân viên: "Tôi có kế hoạch để thăng chúc, tăng lương cho bạn trong vài tháng tới" hoặc "Nếu bạn hoàn thành tốt dự án này, bạn sẽ được thưởng cao".

Read More

Topics: quản lí, lãnh đạo, quản lý kém năng lực

Tại sao 70% nhân viên của bạn muốn thay đổi công việc? Phần 2.1

Posted by Vy Huynh on Jan 7, 2015 11:30:00 AM

Read More

Topics: quản lí, lãnh đạo, quản lý kém năng lực

14 Điều Lưu Ý Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Có Sức Hút - Phần 2

Posted by Vy Huynh on Jan 6, 2015 11:30:00 AM

"Các nhà lãnh đạo có sức hút tạo dựng và xây dựng một môi trường làm việc, nơi mà mọi người cam kết hoàn thành các mục tiêu của tổ chức một cách đầy tâm huyết và đầy trách nhiệm. Họ xây dựng một thái độ nhiệt tình và tích cực ở mọi người, đồng thời truyền cảm hứng để người khác làm việc một cách tốt nhất. Khi làm được điều đó, họ tạo nên nhận thức cơ bản về mục đích trong đó mọi người đều có khuynh hướng dành thêm nhiều công sức và thậm chí cả thời gian riêng của mình cho công việc"

Read More

Topics: sức hút, lãnh đạo có sức hút, lãnh đạo, sức hút lãnh đạo

Tại sao 70% nhân viên của bạn muốn thay đổi công việc? Phần 1

Posted by Vy Huynh on Jan 5, 2015 11:30:00 AM

Read More

Topics: Tuyển Dụng Hiệu Quả, Giữ Chân Nhân Tài, sự phù hợp công việc, đúng người đúng việc, Đánh giá Nhân Sự, kế hoach kế nhiệm, hoạch định kế nhiệm

6 sai lầm thường gặp trong chiến lược bán hàng - Phần 2

Posted by Vy Huynh on Dec 31, 2014 11:30:00 AM

Sai lầm #4: Không có mục tiêu bán hàng cụ thể (có quá nhiều mục tiêu bán hàng cùng một lúc)

Read More

Topics: sai lầm trong bán hàng, Bán hàng

14 Điều Lưu Ý Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Có Sức Hút - Phần 1

Posted by Vy Huynh on Dec 30, 2014 11:30:00 AMRead More

Topics: sức hút, lãnh đạo có sức hút, lãnh đạo, sức hút lãnh đạo

6 Sai Lầm Thường Gặp Trong Chiến Lược Bán Hàng

Posted by Vy Huynh on Dec 29, 2014 11:30:00 AM

Bán hàng là một công việc đầy cạnh tranh, đòi hỏi sự chuẩn bị, nỗ lực và cam kết mỗi ngày từ người bán. Khi đanh mất một hợp đồng vào tay đối thủ cạnh tranh, chúng ta thường tìm cách đổ lỗi cho các yếu tố như: giá thành, khách hàng khó tiếp xúc. Thay vì đổ lỗi, sẽ tốt hơn nếu bạn nhìn nhận sai lầm khi bán hàng của mình là từ những gì bạn đang làm hoặc chưa làm. Một khi bạn xác định những sai lầm đó, hãy sửa chúng để đạt được thành công trong những lần bán hàng tiếp theo.

Read More

Topics: sai lầm trong bán hàng, Bán hàng

Phong Cách Lãnh Đạo Trong Doanh Nghiệp Dưới Góc Nhìn Khoa Học - Phần 3.2 Sức Thu Hút – Chìa Khóa Để Thành Công

Posted by Vy Huynh on Dec 26, 2014 11:30:00 AM

Sự thật là hầu hết mọi người đều nghĩ sai về “sức hút” – nhầm tưởng rằng đó là một tố chất tự nhiên, sinh ra ma có của con người.

Read More

Topics: sức hút, lãnh đạo có sức hút, lãnh đạo, kĩ năng lãnh đạo, sức hút lãnh đạo, lãnh đạo xuất sắc

Lợi Ích Của “Mindfulness” Đối Với Hiệu Quả Công Việc Của Người Lãnh Đạo

Posted by Vy Huynh on Dec 23, 2014 11:30:00 AM

Read More

Topics: lãnh đạo, hiệu quả công việc

Phong Cách Lãnh Đạo Trong Doanh Nghiệp Dưới Góc Nhìn Khoa Học - Phần 3.1: Sức Thu Hút – Chìa Khóa Để Thành Công

Posted by Vy Huynh on Dec 22, 2014 12:30:00 PM

Read More

Topics: sức hút, lãnh đạo có sức hút, phát triển lãnh đạo xuất sắc, lãnh đạo, kĩ năng lãnh đạo, sức hút lãnh đạo
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles