employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Bộ ba chiến thuật tuyển dụng tài năng thế hệ trẻ - Phần 1

Posted by Huy Tran on Dec 13, 2016 10:57:53 AM

Trong bài viết kỳ trước, chúng tôi đã đặt ra câu hỏi: “Theo bạn, chiến thuật nào hiệu quả trong việc tuyển dụng thế hệ trẻ?” Hy vọng bạn đã có câu trả lời cho riêng mình. Bài viết lần này trong loạt bài về “Tuyển dụng thế hệ trẻ - Bình mới rượu cũ”, chúng tôi sẽ vẽ ra giúp bạn 3 cách tiếp cận mới để thu hút cũng như tuyển dụng thế hệ trẻ hiệu quả. 

Tìm hiểu về 3 chiến thuật này tại TRG Blog. 

6-LOI-KHUYEN-DE-RUT-NGAN-KHOANG-CACH-THE-HE.png

Topics: tuyển dụng
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles