employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Bộ ba chiến thuật tuyển dụng tài năng thế hệ trẻ - Phần 2

Posted by Huy Tran on Dec 13, 2016 3:30:00 PM

Trong bài viết kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn phương pháp “Tận dụng mạng xã hội” để tiếp cận những ứng viên trẻ, bài viết tuần này trong loạt bài về “Tuyển dụng thế hệ trẻ - Bình mới rượu cũ”, chiến thuật tuyển dụng tài năng trẻ thứ hai sẽ được bật mí ngay sau đây.  

Tìm hiểu về chiến thuật thứ 2 này tại TRG Blog. 

6-LOI-KHUYEN-DE-RUT-NGAN-KHOANG-CACH-THE-HE.png

Topics: tuyển dụng
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles