employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Bộ ba chiến thuật tuyển dụng tài năng thế hệ trẻ - Phần cuối

Posted by Huy Tran on Dec 14, 2016 3:30:00 PM

Trong hai bài viết kỳ trước, “Bộ ba chiến thuật tuyển dụng tài năng trẻ - Phần 1”“Bộ ba chiến thuật tuyển dụng tài năng trẻ - Phần 2”. Hy vọng bạn đã phần nào ứng dụng hiệu quả hai phương pháp đó để thu hút ứng viên trẻ. Bài viết cuối cùng trong loạt bài về “Tuyển dụng thế hệ trẻ - Bình mới rượu cũ”, chiến thuật cuối cùng trong “bộ ba chiến thuật tuyển dụng tài năng trẻ” sẽ hỗ trợ bạn tuyển dụng nhân tài trẻ hiệu quả, cũng như giữ chân họ.

Tìm hiểu về chiến thuật thứ 3 này tại TRG Blog.

6-LOI-KHUYEN-DE-RUT-NGAN-KHOANG-CACH-THE-HE.png

Topics: tuyển dụng
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles