employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Đánh giá & phân tích những yếu tố cân bằng nhóm

Posted by Anh Mai on Sep 10, 2011 8:59:00 AM

biểu đồ đánh giá nhân viên PPIĐây là một bài đánh giá phân loại tính cách dựa trên lý thuyết DISC và cho biết những khía cạnh nào trong tính cách của một cá nhân có thể ảnh hưởng đến sự hòa hợp giữa họ với người quản lý và các thành viên trong nhóm đồng thời cho biết những tính cách trong công việc nào của cá nhân đó có thể ảnh hưởng đến quá trình làm việc với người quản lý và đồng nghiệp cũng như đến khả năng  thực hiện công việc.

DISC là một mô hình đánh giá hành vi dựa trên kết quả nghiên cứu của tiến sỹ William Moulton Marston (1893 – 1947) để đo lường hành vi của một cá nhân trong môi trường của họ hoặc trong từng tình huống cụ thể (còn gọi là môi trường). Do đó, nó tập trung vào phong cách và xu hướng hành vi. Bài đánh giá phân loại bốn khía cạnh của hành vi bằng cách kiểm tra xu hướng của một cá nhân trong việc liên tưởng từ ngữ. DISC là viết tắt của:

    • Dominance (Sự thống trị) – thể hiện sự kiểm soát, mạnh mẽ và tính quyết đoán.

    • Influence (Sức ảnh hưởng) – liên quan đến các tình huống giao tiếp xã hội.

    • Steadiness (Sự điềm tĩnh) hoặc Submission (Sự điềm đạm) – thể hiện tính kiên nhẫn, kiên trì và sự thận trọng

    • Conscientiousness (Sự tận tâm) hoặc Compliance (Sự chuẩn mực) – liên quan đến cấu trúc và tổ chức.

Bảng báo cáo cân bằng nhóm PPIMột tính năng nổi trội của PPI là báo Phân tích nhóm, được sử dụng để giúp nhà quản lý xây dựng một nhóm làm việc mới, hạn chế xung đột nhóm, tăng cường giao tiếp nhóm, nâng cao khả năng dự đoán các vấn đề và kỹ năng lãnh đạo nhóm.
Nó cũng giúp đánh giá sự cân bằng tổng thể của nhóm, điểm mạnh, điểm yếu, cũng như tính cách của từng thành viên dựa trên 12 yếu tố: Khả năng kiểm soát, Ảnh hưởng xã hội, Độ kiên nhẫn, Sự chính xác, Tham vọng, Kỳ vọng tích cực, Phân tích, Điềm tĩnh, Định hướng kết quả, Biểu cảm, Làm việc nhóm, và Định hướng chất lượng.

Nó cũng cung cấp cho người lãnh đạo nhóm những khuyến nghị thực tiễn và những bước hành động cụ thể để mang lại thành công trong công việc.

Nguồn : Profiles International Vietnam

 Click me

Topics: Phần Mềm Đánh Giá Nhân Viên, DISC
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles