employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

3 bước để gia tăng lực lượng nhân viên xuất sắc trong công ty

Posted by Anh Mai on Sep 9, 2011 1:10:00 PM

nhân viên xuất sắc

Quy tắc 80/20 có thể hiện chính xác tình hình của công ty bạn hay không? Bạn có muốn ngày càng có nhiều nhân viên xuất sắc hay không? Những nhà lãnh đạo thành công luôn hiểu rõ rằng chỉ một số nhỏ nhân viên của họ thật sự mang lại những giá trị lớn lao cho công ty. Điều này có thể được đo lường một cách dễ dàng qua những số liệu thống kê cụ thể trong lĩnh vực bán hàng, nhưng trên thực tế, ta vẫn có thể thấy được sự thật đó trong các lĩnh vực như dịch vụ khách hàng, cơ khí, phát triển sản phẩm và tiếp thị.

Để tìm ra được những nhân viên xuất sắc thì bạn chỉ cần quan sát họ thực hiện công việc. Thử thách ở đây chính là phải xác định được điều gì giúp họ trở thành một người xuất sắc và làm cách nào để đảm bảo được rằng những nhân viên mà bạn tuyển dụng sau này cũng có những đặc điểm đó. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng đa số các nhà quản lý không được trang bị kiến thức để có thể vượt qua thử thách nói trên. Họ thường có xu hướng chọn những người có tính cách giống họ thay vì chọn những người có thể thực hiện xuất sắc công việc được giao. Một chương trình đánh giá mức độ phù hợp với công việc có thể khắc phục vấn đề nói trên và từ đó nâng cao được chất lượng tuyển dụng.

Để xác định mức độ phù hợp với công việc, có 3 bước cơ bản:

 1. Tìm ra những nhân viên xuất sắc trong từng vị trí cụ thể của công ty

  Một nhân viên xuất sắc là người làm việc xuất sắc hơn hẳn các đồng nghiệp của họ. Bạn có thể xác định người nào trong số những nhân viên của bạn là nhân viên xuất sắc bằng cách nhìn vào các dữ liệu đo lường thành tích cá nhân như thành tích bán hàng, năng suất sản xuất, chất lượng công việc, khảo sát sự hài lòng của khách hàng.

 2. Tìm hiểu những điểm khác biệt của các nhân viên xuất sắc

  Để tìm ra những điểm đặc biệt của các nhân viên xuất sắc, bạn cần phải xét đến nhiều yếu tố khác nhau như kinh nghiệm, học vấn, quá trình làm việc, sự phát triển trong nghề nghiệp và quá trình đào tạo. Bên cạnh đó, các đặc điểm về tâm lý cũng là một yếu tố rất quan trọng cần phải được xem xét. Các đặc điểm bao gồm tính cách, xu hướng hành vi cũng như sở thích của từng cá nhân. Sử dụng các công cụ đánh giá hợp lệ có thể giúp bạn thu thập những thông tin hữu ích về ứng viên và qua đó xác định được điều gì tạo nên xuất sắc ở ứng viên đó. Sự kết hợp của các yếu tố nói trên sẽ tạo ra được một mẫu công việc chuẩn (Performance Model). Mẫu công việc chuẩn này chính là tập hợp những đặc điểm của một nhân viên xuất sắc. Bạn sẽ sử dụng mẫu công việc chuẩn này làm tiêu chuẩn đề so sánh và đánh giá các ứng viên ở từng vị trí trong công ty.

 3. So sánh ứng viên với mẫu công việc chuẩn của vị trí cần tuyển

  Những ứng viên mới của công ty bạn sẽ được đánh giá bằng công cụ đánh giá đã được sử dụng cho các nhân viên xuất sắc ở bước 2. Sau đó, kết quả của các ứng viên này sẽ được so sánh với mẫu công việc chuẩn mà bạn đã xây dựng trước đó. Các giám đốc phụ trách tuyển dụng có thể cần phải được đào tạo thêm để có thể hiểu rõ các báo cáo của đánh giá cũng như để biết cách áp dụng các báo cáo đó trong quá trình phỏng vấn.

  Sự kết hợp giữa một tiêu chuẩn đánh giá khách quan được rút ra từ một công cụ đánh giá hợp lệ và một quy trình phỏng vấn và sàng lọc chuyên nghiệp sẽ nâng cao một cách đáng kể chất lượng tuyển dụng và mang lại sự hài lòng lớn hơn cho các giám đốc tuyển dụng.

  Nguồn:Profiles International

   Click me

   

Topics: Tuyển Dụng Hiệu Quả, Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles