employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

10 phương pháp để thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ

Posted by Anh Mai on Jun 20, 2012 8:55:00 AM

Trong lực lượng lao động hiện nay đang diễn ra cuộc đụng độ giữa các thế hệ. Các nhân viên thuộc nhiều thế hệ khác nhau đang cố gắng tồn tại và hợp tác trong cùng một môi trường làm việc. Những người quản lý đang phải tìm cách khắc phục sự khác biệt trong phong cách đối thoại giữa các nhân viên cũng như vượt qua những trở ngại về cách làm việc và khoảng cách khoa học kỹ thuật trong tổ chức của họ.

thu hẹp khoảng cách nhân viên resized 600

Profiles International đã làm một cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu xem các chủ doanh nghiệp đã kết nối các thế hệ lại với nhau như thế nào.

10 cách để thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ:

1.Mở đầu các cuộc đối thoại về khoảng cách thế hệ với tất cả các cấp trong tổ chức.

2.Phổ biến cho các quản lý và nhân viên về sự khác biệt giữa các thế hệ tại nơi làm việc.

3. Giao cho các thế hệ khác nhau những khách hàng phù hợp với họ.

4. Tưởng thưởng cho nhân viên dựa trên năng suất và hiệu quả công việc, không phải thâm niên.

5. Huấn luyện cho nhân viên biết cách làm thế nào để tiếp cận và giao tiếp tốt nhất với những nhân viên thuộc thế hệ khác.

6. Đưa ra những quyền lợi hấp dẫn áp dụng cho mọi nhân viên thuộc mọi độ tuổi.

 7. Huấn luyện các quản lý và lãnh đạo cách dẫn dắt các nhóm và phòng ban có thành viên thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

8. Giới thiệu nhiều hình thức đào tạo và bồi hoàn học phí cho nhân viên ở mọi độ tuổi.

9. Xây dựng chương trình dìu dắt nhân viên để các nhân viên có thâm niên truyền lại kinh nghiệm cho các nhân viên trẻ.

10. Khuyến khích và thành lập những nhóm làm việc đa thế hệ.

 Source: Profiles International

Profiles International mời bạn tải tài liệu về các Tác Động Mạnh Mẽ của Việc Huấn Luyện Nhân Viên để biết được rõ hơn tầm quan trọng và các bước huấn luyện nhân viên trong doanh nghiệp.

Click me

Topics: Quản Trị Nhân Sự, Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles