employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Hỗ trợ quản lý trở thành lãnh đạo hiệu quả hơn

Posted by Nguyen Ngoc Diem on Jul 2, 2012 9:30:00 AM

describe the imageHiểu được điểm khác biệt giữa vai trò của “quản lý” và “lãnh đạo” chính là yếu tố quyết định trong việc phát triển tối đa tiềm năng của nhân viên. Nhiệm vụ của nhà quản lý là lên kế hoạch, tổ chức và điểu phối. Nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo là truyền cảm hứng và khích lệ. Lãnh đạo và quản lý phải luôn song hành cùng nhau. Hai kỹ năng này không hề giống nhau nhưng luôn liên hệ chặt chẽ và bổ sung cho nhau. Vậy thì, các doanh nghiệp nên làm gì để hỗ trợ các nhà quản lý trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn?

Một xuất phát điểm tốt là giúp các nhà quản lý thấy được những hành vi lãnh đạo bẩm sinh của họ và cách mà cấp dưới trực tiếp, đồng cấp và các lãnh đạo khác mà họ thường tiếp xúc trong tổ chức nhìn nhận về những hành vi đó

Các đánh giá nhân sự có thể xác định được những đặc điểm cụ thể của mỗi nhà quản lý - yếu tố quyết định đối với năng lực lãnh đạo của họ. Mỗi nhà quản lý nên có cơ hội để tìm hiểu về bản thân mìnhcũng như cách những ngươi khác nhìn nhận về mình. Đánh giá nhân sự cũng có thể giúp các nhà quản lý hiểu được đặc điểm tính cách cốt lõi và xu hướng lãnh đạo tự nhiên của mình.

Biết được suy nghĩ của nhân viên về phong thái lãnh đạo của mình có thề giúp các nhà quản lý biết được mình nên áp dụng những cách quản lý nào và nên cải thiện những lĩnh vực nào.

Đồng thời, bằng việc đánh giá tính cách và hành vi của các quản lý, các công ty có thể xác định được mức độ phù hợp của mỗi nhà quản lý với vai trò lãnh đạo. Bài đánh giá có thể cho thấy một cách rõ ràng, sâu sát, khách quan về cách tư duy, xu hướng hành vi, sở thích nghề nghiệp của nhà quản lý và sự phù hợp với công việc của họ.

Có những hành vi hoặc tính cách nhất định khiến một cá nhân hiệu quả hơn trong vai trò lãnh đạo hơn những người khác; và đánh giá nhân sự có thể xác định được những đặc điểm đó. Các nhà quản lý nên xem qua kết quả đánh giá tính cách của cá nhân mình để hiểu rõ hơn vể những lý lẽ đằng sau hành động và hành vi của bản thân. Thông tin này có thể khiến các nhà quản lý giải quyết vấn đề tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn với những người có tính cách khác nhau.

Các nhà quả lý và đội ngũ của họ cũng nên có cơ hội tham gia vào bài đánh giá khảo sát 360 độ. Bài đánh giá là một công cụ giá trị để xác định hiệu quả quản lý và lãnh đạo. Đánh giá dạng này kết hợp các phản hồi từ cấp dưới, đồng cấp, cấp trên và khách hàng.

Kết quả của bài đánh giá có thể được sử dụng để phát triển những kỹ năng lãnh đạo cụ thể nhằm tăng hiệu quả làm việc của nhà quản lý. Bài đánh giá 360 Độ có thề giúp các nhà quản lý xác định cụ thể hơn những lĩnh vực cần phải phát triển.của bản thân.

Bài đánh giá này là khoản đầu tư hiệu quả dành cho những công ty muốn chú trọng vào việc đào tạo quản lý và đầu tư phát triển, hay muốn tìm ra những bất đồng trong giao tiếp giữa các bộ phận và cải thiện những vấn đề có thể cản trở năng suất làm việc.

Kỹ năng lãnh đạo là nền tảng của mỗi doanh nghiệp. Nếu không có sự lãnh đạo đúng đắn, cả tổ chức sẽ thất bại. Nhắm bảo đảm rằng quản lý và lãnh đạo đạt được tiêu chuẩn cao nhất, họ cần ý thức được rằng họ nên cải thiện cách quản lý của mình như thế nào.

Bằng việc cung cấp cho các nhà quản lý những công cụ thích hợp để hiểu vê hành vi và tính cách của chính mình, họ có thể phát triển những kỹ năng phù hợp để thích nghi với những vai trò đòi hỏi nhiều kỹ năng quản lý hơn. Việc tiếp tục huấn luyện và phát triển bộ máy quản lý sẽ doanh nghiệp liên tục tăng trưởng một cách ổn định.

Source: Profiles International.

Mời bạn tải brochure về hệ thống đánh giá phản hồi lãnh đạo Checkpoint 360 để biết được công cụ này có thể giúp nâng cao hiệu quả quản lý của mình như thế nàoClick me

Topics: Phần Mềm Đánh Giá Nhân Viên, Phương Pháp Phản Hồi 360 Độ
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles