employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Huấn luyện nhân viên trong doanh nghiệp : 5 điều cần cân nhắc

Posted by Huy Tran on Jul 13, 2012 2:07:00 PM

Người quản lý hiệu quả hiểu rõ tầm quan trọng của việc huấn luyện nhân viên.

Quản lý nhân viên nhằm bảo đảm năng suất làm việc tốt là điều quan trọng để đạt được và bảm đảm ưu thế cạnh tranh.  Văn hóa huấn luyện chính là thứ vũ khí quan trọng. Những nhà quản lý hiệu quả sẽ sớm huấn luyện nhân viên của họ và thực hiện điều đó thường xuyên.

Việc huấn luyện phải được thực hiện sớm để có thể đoán trước được những trở ngại tiềm tàng trước khi sự việc xảy ra; đồng thời việc huấn luyện cũng phải diễn ra thường xuyên vì sự quan tâm cũng như những phản hồi từ phía người quản lý sẽ giúp nhân viên đạt được hiệu quả công việc tốt. Các quản lý hiệu quả không đợi đến khi có báo cáo thường niên mới điều chỉnh đường lối lãnh đạo của mình.

Hai khả năng của nhà huấn luyện thành công gồm :

    • Khả năng xác định người nhân viên phù hợp với công việc
    • Khả năng đưa ra chiến lược để phát triển nhân viên của mình và truyền cảm hứng cho họ đạt được  thành công.
       
huấn luyên nhân viên

Sau đây là năm yếu tố cần xem xét khi  trước khi áp dụng văn hóa huấn luyện trong tổ chức của bạn :

1.  Sự thay đồi từ nhà quản lý sang nhà huấn luyện sẽ tốn nhiều công sức

Các nhà quản lý cần nhớ rằng một biện pháp sẽ không phù hợp với tất cả nhân viên. Mỗi nhân viên đều có nhu cầu, sở nguyện và động lực riêng ảnh hưởng đến cách họ làm việc. Nhà quản lý càng sớm hiểu rõ nhân viên của mình, kết quả huấn luyện sẽ càng hiệu quả. Phải đảm bảo có được cái nhìn toàn cục của vấn đề.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bắt đầu bằng việc áp dụng từ cấp cao nhất trong doanh nghiệp, đồng thời phải định nghĩa rõ ràng hệ thống mới và thực hiện một dự án khởi động để làm mẫu. Những nhà lãnh đạo giỏi nhất huấn luyện các nhà quản lý trở thành những nhà lãnh đạo mà tổ chức mong muốn có được, những lãnh đạo phù hợp với kế hoạch chiến lược tổng thể của công ty.

2.  Tiến hành quản lý hiệu quả công việc dựa trên huấn luyện

Nếu việc huấn luyện đã trở nên phổ biến trong tổ chức, bạn cần kết hợp điều đó với quy trình kinh doanh và toàn hệ thống. Tập đoàn Profiles đã phát triển một phương pháp quản lý dựa trên việc huấn luyện để giúp các quản lý hiểu mỗi nhân viên một cách sâu sắc hơn. Phương pháp này có hiệu quả vì các nhà lãnh đạo có thê áp dụng liên tục và chủ động ngay từ những ngày đầu tiên nhân viên vào làm ở công ty.

3. Huấn luyện có tính chất khích lệ giúp phát triền những nhân viên thành công

Các quản lý bắt buộc phải hiểu được mỗi nhân viên sẽ ứng xử như thế nào trong môi trường làm việc. Việc huấn luyện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những nhân viên thành công đối phó với những tình huống khó khăn như cắt. Bài đánh giá Profiles Performance Indicator có thể xác định được từng cá nhân sẽ ứng xử như thế nào trong từng tình huống công việc nhất định. 

Nguồn: Profiles International

Click me

Topics: Quản Trị Nhân Sự, Quản Lý Nhóm, Kỹ Năng Lãnh Đạo
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles