employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Phát triển nguồn lực nhân sự: vấn đề và cách giải quyết

Posted by Anh Mai on Jul 31, 2012 10:44:00 AM

Một trong những vấn đề chủ yếu mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt đó là nguồn lực nhân sự. Mặc dù số lượng nhân viên ngày một tăng, hầu hết số nhân viên này đều ở trình độ bắt đầu. Theo kinh nghiệm của nhiều nhân viên đã về hưu, các công ty bị buộc phải tìm kiếm nhân tài để tìm ra những người lãnh đạo cho tổ chức. Vì vậy, làm sao bạn có thể đảm bảo tổ chức của bạn có được nguồn nhân sự cần thiết để thành công trong thời điểm hiện tại lẫn tương lai ?

đánh giá năng lực nhân viên

1. Xác định và định nghĩa cụ thể những yếu tố cần thiết cho sự thành công của tổ chức

Các doanh nghiệp bắt buộc phải xác định được đâu là yếu tố giúp họ chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc cạnh tranh. Điều gì làm nên sự khác biệt? Câu trả lời có thể sẽ là dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời, hiểu biết rõ về sản phẩm hay có chuyên môn cao trong lĩnh vực của mình.

Một khi đã xác định được những tiêu chuẩn làm cho tổ chức của mình độc nhất, bước tiếp theo là xác định những năng lực ngầm. Năng lực là một tổ hợp những hành vi bao gồm kỹ năng, kiến thức, khả năng và những đóng góp cá nhân đóng vai trò quyết định đối với sự thành công trong công việc. Đâu là những hành vi cần thiết để thành công trong vai trò lãnh đạo? Đâu là những hành vi cần thiết đối với nhân viên ở từng lĩnh vực trong tổ chức của bạn? Để có được thành công cá nhân và cả tổ chức, cần xác định được những kỹ năng cần thiết cho hôm nay và cả trong tương lai.

Ở một bước xa hơn, cần xác định ý nghĩa của mỗi yếu tố năng lực đối với tổ chức. Đối với những khả năng thực sự  khác biệt, bạn cần biến đổi sao cho tạo ra được giá trị chung của tổ chức. Những định nghĩa được đưa ra phải thật cụ thể, nếu bạn dùng những yếu tố chung chung và những mô tả chung chung, bạn cũng sẽ nhận được những kết quả chung chung.

2. Đánh giá và phát triển năng lực của nhân viên

Một loại tài sản giá trị mà mọi tổ chức đều sở hữu chính là nhân viên của họ. Để tuyển dụng hiệu quả, các tổ chức cần xác định rõ những tài năng hiện có trong công ty của họ cũng như những tài năng mà họ vần cần tìm kiếm. Đối với những tổ chức áp dụng các phương pháp đánh giá nhân viên nghiêm ngặt về năng suất và tiềm năng công việc sẽ có thể đưa ra những quyết định chọn người đúng đắn. Nhân viên cần biểu hiện được những giá trị hành vi có thể hỗ trợ cho sự thành công của tổ chức. Vậy làm thế nào để tạo ra năng lực khác biệt trong đội ngũ lao động của bạn?

Các tổ chức cần đánh giá khả năng của mỗi nhân viên về năng lực của họ trong công việc và trong tổ chức. Việc đánh giá nhân viên giúp xác định  sự phù hợp của mỗi nhân viên đối với những công việc riêng biệt trong tổ chức. Việc này còn giúp xác định chính xác sự chênh lệch trong hiệu quả công việc của những nhân viên khác nhau và cho phép đưa ra những chiến lược phát triển cho mỗi cấp độ của tổ chức. Một khi đã đặt ra những kế hoạch phát triển, bạn cần theo dõi để đảm bảo những hoạt động này thực sự làm tăng hiệu quả công việc của nhân viên.

Lúc này chính là thời điểm mà toàn bộ những nỗ lực trong quá trình xác định năng lực nhân viên của bạn đơm hoa kết quả. Ban đã có những định nghĩa rõ ràng về mỗi năng lực và có thể sử dụng những định nghĩa này để giao tiếp hiệu quả những ưu tiên và giá trị của  tổ chức với nhân viên. Những định nghĩa này còn có thể được sử dụng để xác định và tạo ra những hoạt động học hỏi giúp phát triển những giá trị hay hành vi hằng mong ước trong đội ngũ nhân sự.

Biện pháp đánh giá năng lực kết hợp với những hoạt động phát triển sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về năng suất làm viêc chung của cả tổ chức. Ngoài ra, nó còn chẩn đoán được sự hơn kém về năng suất làm việc giữa các phòng ban hay trong tổ chức hiện tại. Phân tích và tận dụng những tài liệu này từ việc đánh giá sẽ cung cấp cái nhìn sâu sát hơn về nguồn lực lãnh đạo của tổ chức.

3.  Xác định và giữ lại những nhân viên có tiềm năng lớn

Những nhân viên có tiềm năng lớn là những người biểu hiện xuất sắc những năng lực mà bạn đã phát triển họ cũng như có tiềm năng để thực hiện nhiều vai trò khác trong tổ chức. Các tổ chức nhất thiết phải sớm xác định được những nhân viên này trước khi quá muộn. Nếu họ giá trị đối với tổ chức  của bạn thì rất có thể họ cũng giá trị đối với đối thủ cạnh tranh của bạn và có thể đang được săn đón ở những vị trí khác.

Vậy thì làm thế nào để tìm ra những nhân viên có nhiều tiềm năng? Các tổ chức có thể tìm hiểu nhân viên của họ dựa trên các kì đánh giá hiệu quả làm việc, tuy nhiên một chu trình đánh giá nhân tài riêng biệt không những sẽ xác định những nhân viên tiềm năng mà còn đánh giá nguy cơ bỏ việc của họ.

Một khi đã xác định được những nhân viên này, các tổ chức cần thực hiện những biện pháp nhằm giữ chân nhân tài. Việc tăng lương hay tạo cơ hội phát  triển là những cách các tổ chức thường sử dụng để giữ lại nhân tài, nhưng mỗi cá nhân sẽ được khích lệ theo một cách khác nhau.  Các tổ chức cần sử dụng kết quả đánh giá để lập ra những kế hoạch giữ chân nhân tài riêng biệt, đảm bảo được rằng phải tập trung vào những yếu tố khích lệ và khiến nhân viên hết mình vì công việc.

Phát triển nguồn lực nhân sự trong tổ chức chính là phát triển các nhóm nhân viên chứ không chỉ dừng lại ở mỗi cá nhân. Bằng việc xác định được những năng lực riêng biệt và cốt lõi, sau đó phát triển chúng trong đội ngũ nhân sự của mình, chắc chắn bạn sẽ có được đội ngũ nhân sự để cạnh tranh và thành công như ý nguyện.

Nguồn: Profiles International 

Mời bạn tải tài liệu ProfileXT - công cụ đánh giá con người giúp xác định được mức độ phù hợp và khả năng thành công của ứng viên với vai trò trong công ty/ tổ chức của bạn. 

Click me

Topics: Tuyển Dụng Hiệu Quả, Quản Trị Nhân Sự, Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên, Kỹ Năng Lãnh Đạo
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles