employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Công nghệ lạc hậu có đang giảm hiệu quả làm việc của bạn?

Posted by Anh Mai on Aug 29, 2012 2:05:00 PM

hiệu quả làm việcTheo kịp công nghệ là điều cần thiết trong thế giới kinh doanh hiện nay. Rất nhiều công ty về thiết bị và phần mềm thay đổi cách vận hành doanh nghiệp. Thông thường, khi mọi người nhìn vào tầm vóc về công nghệ của công ty họ sẽ nghĩ đến phần cứng, máy tính, phần mềm, dịch vụ, và những điều tương tự.

Tuy nhiên, điều mà họ không tính đến là trình độ khoa học kỹ thuật của những nhân viên trong doanh nghiệp và ảnh hưởng của yếu tố này đến năng suất làm việc. Vấn đề không nằm ở chỗ khả năng công nghệ của lực lượng lao động trong một công ty không đồng đều. Thực tế là, người làm công việc bán hàng và người ở bộ phận IT đương nhiên sẽ có trình độ công nghệ khác biệt nhau rõ ràng.

Vậy đâu là vấn đề?”

Vấn đề nằm ở sự phát triển của khoa học kỹ thuật, một vấn đề liên quan trực tiếp đến sự phát triển của công ty. Khi khoa học kỹ thuật thay đổi và phát triển, trình độ công nghệ của các cá nhân cũng nên thay đổi và phát triển theo.

“Tôi chắc rằng rất nhiều người cảm thấy đau đầu với sự tiến bộ của công nghệ. Sau mỗi lần nâng cấp Microsoft Office, bản thân tôi tốn khá nhiều thời gian chỉ để tìm cách kiểm tra lỗi chính tả (tiếng Anh).”

Trách nhiệm giải quyết vấn đề thuộc về doanh nghiệp. Việc nâng cao trình độ công nghệ cho nhân viên rất quan trọng nếu doanh nghiệp muốn khuyến khích sự phát triển của nhân viên. Sự phát triển này hoàn toàn có ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, kiến thức, và đôi khi là vai trò của họ trong công ty. Các doanh nghiệp không nên xem các tiến bộ khoa học kỹ thuật là thách thức hoặc là sự tốn kém, mà phải xem đó là một cơ hội để giúp các nhân viên của mình làm việc tốt hơn.

Tác giả:  Eric Cavazos 
Nguồn: Profiles International 

đào tạo và phát triển nhân viên

Topics: Quản Trị Nhân Sự, Giữ Chân Nhân Tài, Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles