employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Cách lập Chương trình tập huấn hiệu quả cho nhân viên

Posted by Dong Dao on Oct 11, 2012 9:28:00 AM

chương trình tập huấn và phát triển kĩ năng resized 600

Tất cả chúng ta đều biết câu “Kiến thức là sức mạnh” (Knowledge is power), nhưng theo thời gian, chúng ta trở nên lười biếng và quên đi sức mạnh của việc học hỏi. Hầu hết chúng ta háo hức được học hỏi mọi thứ khi bắt đầu làm việc tại công ty mới. Trong chương trình tập huấn và phát triển kĩ năng ban đầu, chúng ta có khuynh hướng tạm thời chấp nhận những thông tin chúng ta nhận được. Nhưng cũng như bất cứ điều gì mới mẻ và thú vị, sự hấp dẫn sẽ sớm tan biến. Chỉ vài năm sau, bạn sẽ nhận thấy người nhân viên với đôi chân mày rậm và cặp mắt sáng rỡ trước đây rầu rĩ trong dòng suy nghĩ về các phiên tập huấn và phát triển kĩ năng cho nhân viên. Sự biến động trong cách nhìn nhận của người nhân viên về các chương trình tập huấn và phát triển kĩ năng thực sự làm giảm năng suất trong công việc. Trách nhiệm của nhà quản lý là đảm bảo những kĩ năng nhân viên học được từ tập huấn sẽ được ứng dụng hiệu quả nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp trong công việc.

Nhiều công ty không tạo cơ hội tham gia tập huấn chuyên môn cho nhân viên của họ. Và những công ty từng làm điều đó cũng cắt giảm những chương trình này trong thời buổi suy thoái. Nếu công ty của bạn nằm trong số những công ty đầu tư vào tập huấn và phát triển kĩ năng, chắc chắn ban quản trị muốn đầu tư của họ đáng đồng tiền bát gạo. Và những nhân viên may mắn được tham gia tập huấn nên khai thác tối đa những cơ hội này.

Mức độ thành công của chương trình tập huấn thể hiện qua cách những người tham gia ứng dụng kĩ năng vừa học được khi quay lại làm việc. Mặc dù các công nghệ tập huấn có hiệu quả trong việc phát triển kĩ năng tiếp thu trong khi tập huấn, mức độ các kĩ năng thực sự được thực hành trong công việc lại gây thất vọng.

Để đảm bảo người tham dự tập huấn ứng dụng các kĩ năng mới vào công việc, cả nhà quản lý lẫn tập huấn viên đều phải thúc giục sử dụng các kĩ năng học được trước, trong và sau khi tập huấn. Khi làm việc này, các nhà quản lý sẽ đảm bảo các kĩ năng cần thiết được ứng dụng.

Để thay đổi tác phong làm việc thành công, các nhà quản lý và tập huấn viên phải nêu ra được ba vấn đề thiết yếu trước khi tập huấn:

1. Xác định nhu cầu tập huấn

Trước khi bắt đầu tập huấn, các nhà quản lý cần xác định các kĩ năng liên quan nhất đến các thách thức và thành công của nhân viên. Các kĩ năng không thực sự tác động đến công việc của họ có thể được đề cập sau. Việc cải thiện hay tăng cường chuyên môn, tác phong làm việc, kiến thức và kĩ năng cho nhân viên cần là mục tiêu cốt yếu khi xác định nhu cầu tập huấn.

2. Đảm bảo rằng ban quản trị sẽ hỗ trợ sử dụng các kĩ năng mới trong công việc

Ban quản trị sẽ chỉ hỗ trợ khi thấy được những lợi ích vô giá mang lại từ chương trình tập huấn được đưa ra. Thông qua tập huấn hiệu quả, giá trị mang lại là sự tăng doanh thu, cải thiện mức độ xâm nhập thị trường và gia tăng cam kết của chuyên viên.  Trong mọi trường hợp, ban quản trị phải nhận ra các giá trị trước khi hỗ trợ việc đầu tư vào tập huấn. Các nhà quản lý phải quyết định liệu họ có sẵn sàng dành thời gian cần thiết, tiền bạc và hỗ trợ nỗ lực thực hiện tập huấn thành công.

3. Các tập huấn viên và nhà quản lý phải hiểu các đặc điểm công việc chính của nhân viên tham gia tập huấn

Khi biết rằng các kĩ năng học được có thể ứng dụng ngay, mọi người sẽ có thêm động lực học hỏi. Người tham gia tập huấn sẽ quan tâm hơn đến việc học một kĩ năng có thể ứng dụng vào công việc hàng ngày hơn là một chủ đề rộng (vd như kĩ năng lắng nghe hiệu quả) bởi vì họ có thể giải quyết một vấn đề cụ thể mà họ đối mặt.

Tập huấn cung cấp kĩ năng, thông tin và khả năng ứng dụng thành công vào công việc. Việc thực hành các kĩ năng học được vào công việc cho thấy sự thành công của buổi tập huấn. Việc tăng cường sử dụng các kĩ năng vào công việc quyết định các kĩ năng đó có được sử dụng trong tương lai hay không.

Mấu chốt của việc ứng dụng các kĩ năng đã tiếp thu từ tập huấn vào công việc là sự cũng cố và chỉ dẫn từ nhà quản lý. Để thay đổi hành động, chúng ta cần đến chương trình tập huấn tốt, ham muốn học học, khả năng chuyển giao kĩ năng vào công việc từ người tham gia, và tác phong phong làm việc chuyên nghiệp cũng như sự tưởng thưởng từ các tập huấn viên.

(Nguồn: Profiles International)

Tập huấn rất quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực và giúp cho các nhân viên có thêm các kĩ năng mới trong công việc. Để các buổi tập huấn trở nên hiệu quả và không lãng phí, các buổi tập huấn phải đánh trúng trọng tâm, có khả năng ứng dụng cao và hấp dẫn nhân viên.

Mời bạn tải brochure Profiles Performance Indicator để biết thêm về phương pháp đào tạo và tạo động lực làm việc cho nhân viên. 

Click me

Topics: Quản Trị Nhân Sự, Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên, Phương Pháp Học Tập
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles