employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

10 cách thu hẹp khoảng cách thế hệ trong doanh nghiệp

Posted by Dong Dao on Oct 4, 2012 8:56:00 AM

Bạn làm gì khi môi trường nơi bạn làm việc có đội ngũ nhân viên từ bốn thế hệ, mỗi thế hệ có những giá trị, ý tưởng, cách làm việc và giao tiếp khác nhau?

Lực lượng lao động thường được chia làm bốn nhóm tuổi: sắp về hưu, trung niên, nhân viên trẻ và nhân viên mới vào nghề. Câu hỏi được đặt ra là: Liệu có sự khác biệt rõ rệt giữa những nhóm nhân viên này hay không ?

describe the image

Mặc dù lực lượng lao động hiện nay đã có ít nhân viên lớn tuổi hơn những năm trước, khoảng cách thế hệ tồn tại giữa nhân viên vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Mỗi thế hệ có phong cách giao tiếp,thái độ, hành vi, thói quen và kỳ vọng khác nhau. Vì vậy, mỗi tổ chức cần phải tạo ra một hệ thống và quy trình thích hợp cho tất cả nhân viên ở mọi lứa tuổi. Trước hết, các tổ chức cần phải nhận thức được rằng có một khoảng cách thế hệ đang tồn tại, và mỗi tổ chức cần có biện pháp để đảm bảo rằng điều đó không làm ảnh hưởng hiệu suất làm việc của nhân viên. Vậy các tổ chức nên làm gì để thu hẹp khoảng cách thế hệ?

Dựa trên một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu Profiles, đây là 10 cách có thể áp dụng để thu hẹp khoảng cách thế hệ tại nơi làm việc:

  1. Chủ động bàn bạc các vấn đề liên quan đến khoảng cách thế hệ với các nhân viên ở mọi cấp độ.

  2. Trao đổi với tất cả các quản lý và nhân viên về sự khác biệt giữa các thế hệ.

  3. Nhân viên ở độ tuổi nào hãy làm việc với khách hàng ở độ tuổi đó

  4. Khen thưởng nhân viên dựa trên năng suất và hiệu suất làm việc, không dựa vào thời gian tại chức.

  5. Hướng dẫn và đào tạo nhân viên cách giao tiếp với các nhân viên ở mọi lứa tuổi.

  6. Cung cấp những lợi ích hấp dẫn cho tất cả nhân viên.

  7. Đào tạo cho nhà quản lý khả năng lãnh đạo nhân viên thuộc mọi lứa tuổi.

  8. Đưa ra nhiều hình thức đào tạo và chế độ bồi hoàn học phí cho nhân viên.

  9. Thiết lập một chương trình huấn luyện, các nhân viên có kinh nghiệm chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên trẻ và ngược lại.

  10. Khuyến khích và thành lập những phòng ban có nhân viên ở nhiều lứa tuổi.

Rất nhiều nhân viên cho rằng cách giải quyết của họ là đúng và duy nhất, mặc dù điều đó không chính xác. Trong kinh doanh, để làm việc hiệu quả và có năng suất, mỗi tổ chức và nhân viên trong tổ chức đó cần hiểu được những đặc điểm của mỗi thế hệ, từ đó có những hướng đi thích hợp để khắc phục và vươn đến thành công.

Nguồn: Profiles International

Click me

Topics: Quản Trị Nhân Sự, Quản Lý Nhóm, Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles