employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Quan niệm sai về quản lý ảnh hưởng hoạt động kinh doanh như thế nào?

Posted by Huy Tran on Jan 2, 2013 8:15:00 AM

quan niệm sai về quản lýMột vài từ đồng nghĩa với từ “quản lý”  trong từ điển là “kiểm soát”, “giám sát” và “quản trị”. Những từ này tạo ra hình ảnh người quản lý là người đứng trên nhân viên và đưa ra mệnh lệnh. Nhưng trên thực tế vai trò quản lý bao gồm nhiều kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng con người hơn hầu hết mọi người vẫn nghĩ. Những người rơi vào chiếc bẫy rằng các giám đốc là những người có tầm nhìn xa trông rộng, các quản lý là những người chấp hành và nhân viên là những người thi hành sẽ tự mình sắp đặt sự thất bại cho bản thân.

Ngày nay, mọi thành viên trong công ty có thể được yêu cầm đảm nhiệm bất kì vai trò nào trong số các vai trò. Vai trò quản lý thường là vai trò bị rập khuôn không đúng nhất. Dưới đây là một vài quan niệm sai lầm về công việc quản lý và những gì thực tế liên quan đến chúng:

Quan niệm sai: Các quản lý phải tập trung vào hoàn thành công việc theo cách nhanh nhất và ít tốn kém nhất.

Sự thật: Các quản lý hiệu quả tập trung vào việc lập các mốc kiểm tra và các cột mốc quan trọng. Vai trò quản lý thiên về việc đưa các ý tưởng từ khái niệm trở thành hiện thực. Quy trình này bắt đầu bằng một kế hoạch. Khi không có kế hoạch, các ý tưởng sẽ không bao giờ trở thành sản phẩm hay dịch vụ cụ thể mang lại lợi nhuận cho công ty. Các mốc kiểm tra là mối liên kết giữa việc lập kế hoạch chiến lược của giám đốc và các nhân viên thực thi các kế hoạch này. Các quản lý hiệu quả phải có khả năng hiểu được kế hoạch, chia nhỏ thành nhiều phần và đặt ra các mốc sự kiện thực tế. Nếu quản lý lao vào dự án mà không thiết lập các mốc sự kiện, anh ta dễ làm gấp gáp và tạo ra sản phẩm hay dịch vụ khách hàng kém chất lượng.

Quan niệm sai: Chức năng của vị trí giám đốc là theo dõi tiến độ

Sự thật: Các quản lý hiệu quả theo dõi tiến độ vì họ có liên lạc trực tiếp. Các quản lý phải có hệ thống theo dõi tiến độ mục tiêu vì họ bám sát các hoạt động hàng ngày hơn là giám đốc. Việc theo dõi giúp các quản lý xác định ra vấn đề trước ngày hoàn thành. Điều này cho phép các quản lý can thiệp và điều chỉnh khi nhân viên không hoàn thành đúng công việc. Việc theo dõi cũng giúp quản lý có cơ hội phát hiện hoạt động nào không ổn. Các quản lý hiệu quả có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc của công ty bằng cách xác định và dừng các quy trình không hiệu quả. Khi các giám đốc theo dõi tiến độ, họ có thể không nhận được báo cáo tiến độ ngay vì họ không thường ở gần nhà kho hay các địa điểm bán lẻ. Các quản lý có khả năng tiếp cận nhanh hơn, điều này giúp họ có khả năng ra quyết định nhanh chóng hơn.

Quan niệm sai: Công việc của quản lý là quản lý các quy trình trước và sau đó là con người.   

Sự thật: Các quản lý hiệu quả dành thời gian để hiểu về nhân viên của họ trước. Các quản lý phải gắn kết với nhân viên của họ để nhân viên cảm thấy hứng thú làm công việc của mình. Các nhân viên cảm thấy quản lý của họ hiểu mình sẽ làm việc tốt hơn những người khác. Các quản lý hiểu nhân viên sẽ biết được thế mạnh và điểm yếu của họ. Họ có thể tăng hiệu quả bằng cách giao các công việc dựa trên các điểm mạnh và điểm yếu này. Các quản lý biết rõ về nhân viên của mình cũng có thể xác định được nhanh chóng nhu cầu đào tạo và phát triển.

Quan niệm sai: Các quản lý nhận thông điệp từ các sếp và truyền đạt lại cho nhân viên cấp dưới.  

Sự thật: các quản lý hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin theo mọi hướng. Các quản lý là kết nối giữa giám đốc và nhân viên. Nếu quản lý không truyền đạt hiệu quả và nhất quán, họ đã ngăn cản việc truyền đạt thông tin giúp nhân viên làm việc tốt hơn. Các quản lý phải liên tục duy trì dòng chảy thông tin trong công việc. Họ chịu trách nhiệm báo cáo tình trạng của các dự án lên giám đốc. Họ cần đảm bảo nhân viên hiểu được phản hồi từ các quản lý và giám đốc khác. Mục tiêu của quản lý là giữ cho mọi người ở trong vòng thông tin đó.

Quản lý hiệu quả không chỉ là đảm bảo sản phẩm được tạo ra và đem bán. Nó bao gồm việc xem xét sự phát triển của nhân viên và hỗ trợ việc truyền đạt các thông tin quan trọng trong công ty. Các công ty phải từ bỏ những ý tưởng đã cũ và các quan niệm sai về quản lý và tuyển những người có khả năng kết nối và truyền đạt.

Nguồn: Profiles International

New Call to action

Topics: Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên, Kỹ Năng Lãnh Đạo
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles