employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Một câu hỏi thường trực: "Việc đó có ý nghĩa gì với tôi?"

Posted by Anh Tran on Mar 4, 2013 7:45:00 AM

Các nhân viên cần phải trả lời được câu hỏi "Việc đó có ý nghĩa gì với tôi?" để có thế cam kết hoàn toàn với công việc của mình.

employee retention

Tháp nhu cầu của Abraham Maslow là một trong những học thuyết đầu tiên đưa ra cơ sở để nhận biết những yếu tố thúc đẩy con người. Nó bắt đầu bằng những nhu cầu cơ bản nhất để duy trì sự sống và kết thúc với nhu cầu khẳng định bản thân.

Sự khẳng định bản thân gắn liền với toàn bộ tiềm năng và sự nhận thức rõ tiềm năng của mình của một cá nhân. Maslow đã mô tả điều đó như là "khao khát để làm được nhiều và nhiều hơn một người bình thường có thể làm, để trở thành mọi thứ mà con người có khả năng trở thành".

Đối với các nhân viên của bạn cũng vậy.

Nếu một nhân viên có thể đạt được nhu cầu khẳng định bản thân trong sự nghiệp của mình, liệu bạn có nghĩ rằng anh ta sẽ không cam kết hoàn toàn với công việc?

Những mục tiêu và tầm nhìn của một doanh nghiệp chỉ thực sự quan trọng với doanh nghiệp đó. Nếu bạn muốn thúc đẩy nhân viên theo định hướng mà bạn nhắm đến, bạn cần phải phác thảo ra bằng cách nào định hướng đó có thể giúp họ đạt được những mục tiêu và tầm nhìn cá nhân của họ - WIIFM: Việc đó có ý nghĩa gì với tôi? (What’s in it for me?).

Ví dụ, câu nói "Đến năm 2015, chúng ta sẽ trở thành những người dẫn đầu trong ngành công nghiệp" hầu như không thể thúc đẩy nhân viên của bạn dù chỉ một ít. Ngay cả một nhà quản lý với tài năng diễn thuyết có sức thuyết phục nhất cũng khó có thể bắt nhân viên của anh ta hào hứng và có động lực với định hướng này.

Thay vào đó, hãy thử câu "Đến năm 2015, chúng ta sẽ trở thành những người dẫn đầu trong ngành công nghiệp và bên cạnh đó, bạn có thể trở thành các chuyên gia trong đội ngũ kinh doanh chiến lược của chúng ta".

Bây giờ thì họ có thể ngồi lắng nghe và bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đấy.

Nếu bạn muốn định hướng của bạn thúc đẩy mọi người, hãy chắc chắn rằng nó bao gồm mọi người trong đó. Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn sẽ trình bày nó với cái nhìn về những lợi ích cá nhân của họ.

Để làm được điều đó, hãy làm quen với những con người của bạn và mục tiêu của họ. Hãy thể hiện sự quan tâm thực sự và tìm hiểu vị trí mà họ muốn đạt được sau 5 năm. Xét cho cùng, nhân viên là trụ cột của tổ chức và giá trị mà những nhân viên có sự cam kết cao với công việc đem lại cho doanh nghiệp của bạn là vô giá.

Source: Profiles International

Bạn muốn tìm hiểu thêm về việc xây dựng văn hóa cam kết cho nhân viên? Hãy download tài liệu miễn phí dưới đây.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Topics: Quản Trị Nhân Sự, Giữ Chân Nhân Tài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles