employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Gia tăng hiệu suất nhân viên thông qua việc đào tạo và phát triển!

Posted by Huy Tran on Nov 7, 2013 9:00:00 PM

đào tạo và phát triển nhân viênChúng ta đã từng được nghe câu nói: "Kiến thức là sức mạnh", tuy nhiên đôi khi chúng ta trở nên lười biếng và lãng quên sức mạnh của việc học tập.

Khi bắt đầu một công việc mới, hầu hết mọi người đều mong muốn tìm hiểu tất cả các thông tin cần thiết về công ty mới của mình. Tương tự trong các chương trình đào tạo và phát triển ban đầu, chúng ta cũng thường có khuynh hướng dễ dàng tiếp thu những kiến thức mới được cung cấp. Nhưng sự mới lạ đó sẽ nhanh chóng biến mất. Hãy tưởng tượng xem: trong một vài năm tới, bạn có thể sẽ thấy những nhân viên của mình than thở khi chỉ mới thoáng nghe về những buổi đào tạo và phát triển nhân viên. Sự thay đổi nhận thức về các khoá đào tạo và phát triển này có thể gây trở ngại cho mức độ hiệu suất trong một tổ chức. Các nhà quản lý có trách nhiệm đảm bảo rằng những kỹ năng mà nhân viên học được trong các khoá đào tạo cần được áp dụng hiệu quả nhằm đảm bảo các hành vi chuyên môn trong công việc.

Nhiều công ty không tạo điều kiện cho nhân viên của họ có được cơ hội tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp. Hoặc có những công ty sẽ cắt giảm khoản chi phí cho việc đào tạo nhân viên trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Nếu công ty của bạn là một trong những công ty sẵn sàng đầu tư cho việc đào tạo và phát triển nhân viên, các nhà quản lý chắc chắn sẽ muốn được biết kết quả việc đầu tư của họ. Chính vì thế các nhân viên may mắn được tham gia các khoá đào tạo nên biết tận dụng cơ hội này.

Một khoá đào tạo thực sự thành công được đo lường bằng việc những người tham gia khoá học sẽ áp dụng những kiến thức và kỹ năng mới của họ vào công việc như thế nào. Mặc dù các công nghệ đào tạo đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kỹ năng cho các thành viên tham gia khoá học, số lượng kỹ năng thực sự được áp dụng trong công việc lại rất ít.

Để đảm bảo rằng học viên sẽ áp dụng được những kỹ năng mới vào công việc, các nhà quản lý và đào tạo phải bắt buộc các học viên áp dụng các kỹ năng đó trong suốt quá trình trước, trong, và sau khi đào tạo. Bằng cách đó, các nhà quản lý sẽ đảm bảo được rằng nhân viên của mình đang sử dụng những kỹ năng hiệu quả.

Để thay đổi thành công các hành vi ứng xử trong công việc, các nhà quản lý và đào tạo cần phải giải quyết 3 vấn đề trước khi đào tạo:

1. Xác định nhu cầu đào tạo.

Trước khi bắt đầu đào tạo, các nhà quản lý cần xác định đâu là những kỹ năng thích hợp nhất cho các thách thức cụ thể và sự thành công của nhân viên. Những kỹ năng không ảnh hưởng nhiều đến các công việc có thể được đề cập sau. Cải thiện và tăng cường hành vi ứng xử chuyên nghiệp trong công việc, kiến thức và kỹ năng nên là những mục tiêu chính khi xác định các nhu cầu đào tạo.

2. Đảm bảo rằng các nhà quản lý đã được chuẩn bị để hỗ trợ ứng dụng các kỹ năng mới trong công việc

Các nhà quản lý sẽ hỗ trợ chỉ khi họ thấy được lợi ích từ những khoá đào tạo này, điển hình như tăng doanh thu, tăng thị phần và tăng mức độ cam kết nhân viên. Trong mỗi trường hợp, các nhà quản lý cần nhận ra giá trị trước khi hỗ trợ cho việc đầu tư vào các khoá đào tạo. Các nhà quản lý cũng cần phải quyết định liệu họ có sẵn sàng đầu tư thời gian, tiền bạc và những hỗ trợ cần thiết cho sự thành công của quá trình đào tạo không.

3. Các nhà quản lý và các nhà đào tạo cần nắm rõ những đặc điểm về sự phù hợp công việc của các học viên.

Khi các học viên biết rằng những kỹ năng họ đang được học có thể được áp dụng ngay vào công việc, họ sẽ có động lực hơn để tiếp thu kiến thức trong quá trình đào tạo. Các học viên sẽ hứng thú đối với việc học một kỹ năng được áp dụng hằng ngày hơn là một chủ đề quá rộng (chẳng hạn như "Học cách lắng nghe hiệu quả") bởi vì những kỹ năng đó sẽ giúp họ giải quyết những vấn đề họ thường xuyên gặp phải.

Khoá đào tạo cung cấp các kỹ năng, thông tin và những khả năng ứng dụng thành công trong công việc. Việc áp dụng các kỹ năng được học vào các tình huống trong công việc có thể cho thấy được sự thành công của khoá đào tạo. Tăng cường việc sử dụng các kỹ năng tiếp thu trong khoá đào tạo vào công việc sẽ xác định liệu những kỹ năng đó sẽ được áp dụng trong tương lai hay không.

Để áp dụng các kỹ năng được tiếp thu trong khoá đào tạo cho công việc, các nhà quản lý nên cung cấp các khoá huấn luyện và củng cố các kỹ năng cho nhân viên. Để thay đổi hành vi của một người, họ cần phải được tham gia vào một khoá đào tạo tốt, có mong muốn học hỏi và áp dụng những kỹ năng mới vào công việc, được nhà đào tạo củng cố và khen thưởng các hành vi chuyên nghiệp trong công việc.

Nguồn: Profiles International.

đào tạo và phát triển nhân viên

Topics: Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên, Phương Pháp Học Tập
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles