employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Hoạch định kế nhiệm. Phần 1: Trắc nghiệm ngắn

Posted by Vy Huynh on Jul 22, 2014 3:20:00 PM

Để bắt đầu chuỗi bài viết về chủ đề "Hoạch định kế nhiệm", hãy cùng tham gia câu hỏi trắc nghiệm nhỏ sau:

  Bước 1 - Liệt kê các phòng ban ở công ty bạn

  Bước 2 - Ghi tên 1 vài nhân viên chủ chốt trong phòng ban đó (đó không nhất thiết phải là người trưởng/phó phòng, đó có thể là những nhân viên được đánh giá xuất sắc hay những chuyên viên phụ trách những công việc khó thay thế…)

  Bước 3 - Hãy tưởng tượng nếu tháng tới những người trong danh sách bạn vừa kể tển đột ngột rời phòng ban, thậm chí rời khỏi doanh nghiệp (gặp tai nạn, nhảy việc, bị công ty đối thủ săn, được yêu cầu thuyên chuyển qua các chi nhánh khác hoặc văn phòng ở nước ngoài,…hoặc bất cứ lý do nào khiến họ ra đi), bạn sẽ xử lý ra sao?

  Bạn sẽ: (chọn 1 lựa chọn và xem kết quả bên dưới)

  -------------------------------

  KẾT QUẢ:

  Chọn đáp án a: Chúc mừng bạn và doanh nghiệp của bạn. Doanh nghiệp bạn hiện đang hoạch định kế nhiệm hiệu quả. Hãy luôn duy trì và phát triển công tác hoạch định kế nhiệm để xây dựng được một đội ngũ nhân viên kế thừa chất lượng cho tương lai.

  Chọn đáp án b: Doanh nghiệp bạn có thể cũng đang có kế hoạch kế nhiệm, nhưng có lẽ kế hoạch ấy chưa hoàn thiện và hiệu quả. Bộ phận nhân sự và ban lãnh đạo cần đẩy mạnh việc cũng cố, và hoàn thiện kế hoạch kế thừa ấy.

  Chọn đáp án c: Giải pháp này có thể là giải pháp tức thời để giải quyết các công việc bị bỏ lại tại vị trí trống đó. Tuy nhiên về lâu về dài, công việc rất có thể sẽ bị trì trệ và công tác quản lý sẽ bị ảnh hưởng. Nhân sự và ban lãnh đạo cần quan tâm hơn đến sự phát triển của đội ngũ nhân lực hiện tại

  Chọn đáp án d: Có vẻ doanh nghiệp của bạn hiện chằng có một kế hoạch nào cho tình huống các nhân viên chủ chốt đột ngột rời bỏ công ty cả, thật sự doanh nghiệp bạn sẽ gặp rắc rối nếu tình huống đó xảy ra.

  Hết phần 1.

  Đón đọc: 

  Phần 2: Tầm quan trọng >>>

  Phần 3: Quy trình >>>


  New Call-to-action

  Topics: Giữ Chân Nhân Tài, nhân sự, đúng người đúng việc, kế hoach kế nhiệm, hoạch định kế nhiệm, kĩ năng lãnh đạo, giao tiếp




  guest blogger VI (2)

  Bài viết mới nhất

  Danh mục bài viết

  see all

  Kết nối với Profiles