employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Lợi Ích Của “Mindfulness” Đối Với Hiệu Quả Công Việc Của Người Lãnh Đạo

Posted by Vy Huynh on Dec 23, 2014 11:30:00 AM

mindfulness 2“Mindfulness” là một thành phần cốt lõi của trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence). Trí tuệ cảm xúc đã được chứng minh có tác động mạnh mẽ lên năng suất, chất lượng công việc của một người hơn là trình độ, kinh nghiệm của họ, đặc biệt là đối với các nhà lãnh đạo. Emotional Intelligence có hai thuộc tính quan trọng: Khả năng tự nhận thức về bản thân (khả năng kiểm soát được cảm xúc của bản thân và người khác, cùng những tác động của cảm xúc đó lên hành vi của bản thân) và khả năng tự quản (khả năng làm chủ cảm xúc để đưa ra các quyết định "có mục đích" và khả năng thích nghi). Với khả năng tự nhận thức và tự quản tốt, các nhà lãnh đạo sẽ có một nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tất cả các yếu tố khác của trí tuệ cảm xúc.

"Nói về sự nhận thức là chúng ta đang nói về khả năng tập trung, chú ý... và cách chúng ta hướng sự tập trung, chú ý đó vào một sự vật, sự việc tại một thời điểm nhất định. Nếu không có sự tự nhận thức về bản thân hay sự nhận thức về mọi thứ theo phương pháp “Mindfulness”, sẽ rất khó để có thể có được sự nhất quán và phát triển về mặt trí tuệ cảm xúc" - Deiric McCann

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số người bạn gặp trong cuộc sống thường ngày hoặc một số người sếp bạn từng làm việc có một khả năng tuyệt vời trong việc tạo nên ảnh hưởng đến người khác? Họ có thể làm cho mọi người cảm thấy thoải mái nói chuyện với họ, lắng nghe họ, yêu thương và làm theo họ. Bí mật thành công của họ là gì? Đơn giản là họ có được “Mindfulness”: họ dành cho tất cả những người họ tiếp xúc sự quan tâm, chú ý một cách trọn vẹn. Sự tập trung, chú ý này nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất ít người trong chúng ta có thể làm được điều đó khi tương tác với những người xung quanh.

 "Trong hơn 30 năm nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng việc tăng “Mindfulness” làm tăng sự thu hút của một người lãnh đạo và chất lượng công việc của người ấy” Tiến sĩ Ellen Langer, Giáo sư Tâm lý học trường Đại học Harvard

Tóm lại, để có thể làm việc một cách hiệu quả (đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo), việc sắp xếp thứ tự cho công việc để có thể tập trung vào các công việc ấy một cách đúng đắn là điều vô cùng quan trọng, quan trọng hơn cả việc cố gắng hoàn tất nhiều việc cùng một lúc càng nhanh càng tốt. Hãy luôn nhớ khả năng tập trung của mỗi người là có hạn và cần có sự luyện tập. Hướng sự tập trung vào việc này, sẽ làm giảm sự tập trung vào việc khác. Việc tập trung một cách trọn vẹn vào cả 2 việc cùng một lúc đã được chứng minh là ngoài khả năng của con người.

Hết

Lợi Ích Của “Mindfulness” Đối Với Cuộc Sống Của Chúng Ta? >>>

Lợi Ích Của “Mindfulness” Đối Với Hiệu Quả Công Việc >>>

Bạn thích bài viết này, hãy subscribe trang blog!

Subscribe VI Blog

Topics: lãnh đạo, hiệu quả công việc
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles