employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Công cụ phỏng vấn phản ánh tính thiếu minh bạch trong tuyển dụng

Posted by Thu Nguyen on Oct 21, 2016 10:00:00 AM

Phỏng vấn không theo quy chuẩn là công cụ tuyển dụng được nhiều nhà tuyển dụng yêu thích, dù đã được chứng minh là thiếu tính xác thực trong quá trình tuyển dụng với nhiều lý do. Thế nhưng, đây vẫn là công cụ tuyển dụng được "nhà nhà, người người" tín nhiệm.

Tim hiểu "Công cụ phỏng vấn phản ánh tính thiếu minh bạch trong tuyển dụng" tại blog của TRG.

cong-cu-phong-van.png

Topics: tuyển dụng, quản lí nhân tài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles