employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Để không thất bại khi xây dựng đội nhóm hiệu quả

Posted by Huy Tran on Jan 22, 2016 10:00:00 AM

Thế nào là một đội nhóm hiệu quả? Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản vì hễ đội nhóm nào cho kết quả làm việc có năng suất hơn, tốt hơn thì đương nhiên hiệu quả hơn. Nhưng nếu như vậy thì khó có thể biết được nguyên nhân đằng sau thành công của những đội nhóm hiệu quả để các đội nhóm khác học hỏi và tránh thất bại.

effective-team.jpg

Một đội nhóm hiệu quả bao gồm những thành viên đa dạng về hướng nội và hướng ngoại để bổ sung cho những điểm yếu và phát huy điểm mạnh của nhau. Hơn nữa, mỗi thành viên sẽ có chỉ số EQ tương đối cao, đủ để tôn trọng những khác biệt của nhau, hiểu và chia sẻ mục tiêu chung. Họ cũng sẽ chủ động giao tiếp và có những cuộc thảo luận cởi mở để giải quyết bất đồng một cách thấu tình đạt lý.

Tương tự như vậy, các đội nhóm làm việc không hiệu quả thường thất bại trong việc xây dựng các phẩm chất này cho thành viên.

Clip ngắn sau đây sẽ trình bày đầy đủ và súc tích thế nào là một đội nhóm hiệu quả và vì sao những nhóm khác thất bại để hiểu rõ hơn vấn đề.

 Xem Video

Topics: Làm việc nhóm, hiệu quả công việc
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles