employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

"Gia vị" nào làm nên công thức thành công?

Posted by Huy Tran on Aug 30, 2016 10:30:00 AM

IQ (Intelligence Quotient) và EQ (Emotional Intelligence Quotient) là hai loại trí thông minh phát triển song song ở mỗi người; nhưng hầu hết mọi người đều đánh giá IQ quan trọng hơn so với EQ trong công thức thành công. Liệu IQ có phải là yếu tố quyết định cho sự thành công của bạn?

Tìm hiểu về “Gia vị nào làm nên công thức thành công?” tại blog của TRG.

ggg.png

Topics: tuyển dụng, quản lí nhân tài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles