employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Google cho rằng nhiều nhà lãnh đạo còn đang thiếu sót điều gì?

Posted by Thu Nguyen on Jul 12, 2016 9:00:00 AM

Mỗi khi nhắc đến những yếu tố làm nên một “nhà lãnh đạo”, đa số mọi người đều sẽ dễ dàng trả lời, những yếu tố đó chính là tài năng, cách quản lý nhân sự tốt, minh bạch, chính trực,…, nhưng liệu những đặc tính ấy đã đủ làm nên một “nhà lãnh đạo” đúng nghĩa hay chưa?

Có bao nhiêu “nhà lãnh đạo” thật sự hiểu rõ bản thân mình muốn điểu gì từ người khác, và đối phương muốn điều gì từ họ? Đã có bao nhiêu “nhà lãnh đạo” có thể làm chủ và sử dụng cảm xúc của bản thân đúng như những gì họ mong muốn? và đã có bao nhiêu “nhà lãnh đạo” có khả năng “truyền lửa” cho nhân viên hiệu quả?

Những câu hỏi có vẻ đã lỗi thời, nhưng vẫn chưa hoàn toàn được trả lời chính xác, sẽ được Google “giải mã” trong bài viết “Google cho rằng nhiều nhà lãnh đạo còn đang thiếu sót điều gì?” tại blog TRG.

Topics: quản lí nhân tài, Talent Management
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles