employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Nhân bản nhân viên xuất sắc: tuy khó nhưng hoàn toàn khả thi

Posted by Huy Tran on Feb 14, 2017 10:05:49 PM

Như đã đề cập ở bài viết trước, quy trình lý tưởng cho việc “nhân bản” nhân viên xuất sắc bắt đầu với việc lượng hóa những đặc điểm của các nhân viên này. Cụ thể, trong bước này, bạn cần phân tích những nhân viên xuất sắc của mình và xác định những điểm khiến họ khác biệt so với những nhân viên trung bình và yếu kém. Sau đó, hợp nhất những điểm này thành một khuôn mẫu để dùng so khớp với nhân viên mới cũng như hiện tại.

Đọc tiếp tại blog của TRG Talent. 

Topics: hiệu quả công việc
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles