employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Hoạch định kế nhiệm đừng đi vào những lối mòn này

Posted by Thu Nguyen on Oct 19, 2016 10:30:00 AM

Trong bài blog kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu một số câu hỏi thường gặp xoay quanh chủ đề hoạch định kế nhiệm. Bài viết cuối cùng trong loạt bài về chủ đề hoạch định kế nhiệm lần này, chúng tôi sẽ tặng cho bạn "cẩm nang sinh tồn" để có thể tránh những tin đồn sai lệch về hoạch định kế nhiệm trong quá trình tìm hiểu cũng như triển khai.

Tim hiểu "Hoạch định kế nhiệm đừng đi vào những lối mòn này" tại blog của TRG.

hoch_nh_k_nhim_ng_i_vo_nhng_li_mn_ny.png

Topics: lãnh đạo, quản lí nhân tài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles