employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Khích lệ nhân viên bán hàng, làm thế nào hiệu quả nhất?

Posted by Huy Tran on Jul 19, 2016 9:00:00 AM

Trong phần 2 của loạt bài về xây dựng, gìn giữ và phát triển đội ngũ bán hàng chúng tôi đã giới thiệu cho bạn vào kỳ trước, một số lưu ý nhỏ bạn cần quan tâm để nâng cao tinh thần làm việc nhóm trong đội ngũ bán hàng đã được giải đáp. Ở phần 3 lần này, chúng tôi sẽ đi chi tiết hơn làm thế nào để bạn có thể khích lệ nhân viên của mình, làm việc có hiệu quả nhất.

Câu hỏi đặt ra liệu “tiền hoa hồng” có phải là giải pháp tốt nhất để thúc đẩy nhân viên bán hàng của bạn làm việc hiệu quả và gắn kết với nhau hơn hay không? Là một nhà lãnh đạo bạn nên “thủ” sẵn cho mình những giải pháp thật hiệu quả để khích lệ cũng như khuyến khích đội ngũ bán hàng làm việc tích cực hơn.

Tìm hiểu “Khích lệ nhân viên bán hàng, làm thế nào hiệu quả nhất?” trong bài viết tại blog TRG.

Topics: quản lí nhân tài, Talent Management
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles