employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

KPI – chìa khóa để xác định nhân viên xuất sắc

Posted by Huy Tran on Feb 11, 2017 8:10:05 PM

Nhân viên xuất sắc là những người đạt hoặc vượt những chỉ tiêu định trước của công việc trong thời hạn và số lượng nhân viên xuất sắc lý tưởng chiếm 20% số nhân viên ở vị trí đó.

“Vậy nếu số nhân viên xuất sắc trong công ty tôi chiếm hơn 20% thì sao?” – Nhiều khách hàng của chúng tôi đã đặt ra câu hỏi này. Thực tế là nếu bạn có đến 50% nhân viên được đánh giá là xuất sắc thì hoặc mục tiêu bạn đặt ra quá dễ hoặc các dữ liệu về hiệu suất của bạn có vấn đề. Và chẳng trường hợp nào đem lại tương lai sáng sủa cả.

Đọc tiếp tại TRG Talent blog. guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles