employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Làm thế nào để đánh giá EQ chính xác?

Posted by Huy Tran on Mar 14, 2017 3:00:00 PM

Mặc dù sinh sau đẻ muộn so với IQ nhưng EQ - Trí tuệ cảm xúc đã dần được xem là  một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của con người. Vai trò của EQ với thành công trong công việc là không thể bàn cãi. Cũng chính vì vậy mà càng ngày sách vở, tài liệu và các khóa đào tạo giúp phát triển EQ  xuất hiện càng nhiều, đi đôi với nhu cầu khơi mở tiềm năng và cải thiện khả năng đạt được thành công cao nhất trong con người. 

Chỉ một tìm kiếm nho nhỏ bằng từ khóa "EQ test" trên Google đã mang đến gần 60 triệu kết quả trong vòng có 0.58 giây. Điều này cũng đủ để chứng minh sự phổ biến của EQ cũng như những "công cụ đánh giá" EQ vốn đang mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng thực sự những công cụ này, vốn dựa trên hình thức tự phản ánh, có phải là thước đo chính xác nhất cho EQ hay không? Hay chúng ta còn cách khác để nâng cao độ chính xác khi đưa ra nhận định về chỉ số vốn dĩ khá trừu tượng này?

Hãy đọc bài viết đầy đủ trên trang blog của TRG Talent!

Topics: trí tuệ cảm xúc
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles