employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Network fit: Khái niệm tuyển dụng không thể bỏ qua

Posted by Huy Tran on Jan 20, 2016 10:00:00 AM

Network fit (phù hợp mạng lưới) là một khái niệm có phần tương tự với culture fit (phù hợp văn hóa) trong tuyển dụng và nhân sự. Tuy nhiên, network fit là một khái niệm nằm trong phù hợp văn hóa, dùng để chỉ mức độ phù hợp trong phong cách làm việc của một ứng viên đối với phong cách làm việc của các đồng nghiệp trong tương lai.

network-fit.jpg

Bằng những bài đánh giá để đo lường khách quan kỹ năng và chuyên môn của ứng viên, nhà tuyển dụng bắt đầu nhận dạng những người biết công việc NÊN được làm như thế nào. Cách trả lời của họ khi xử lý các tình huống cụ thể sẽ tiết lộ việc họ có phải là một chuyên gia có năng lực xuất sắc hay sao. Họ dùng công nghệ gì, quy trình làm việc ra sao, quản lý thời gian như thế nào, dựa vào cái gì để đưa ra quyết định, làm việc với ai trong đội nhóm nhiều… Ngoài ra, họ cũng phải biết được vai trò của vị trí đó đối với khách hàng của công ty, sứ mệnh và làm thế nào để đạt được thành công… Cần phải có những bài đánh giá toàn diện để đưa ra một bản mô tả hành vi gần với mức hoàn hảo nhất.

Các công ty trên thế giới hiện nay đều đã chú trọng ứng dụng khái niệm phù hợp mạng lưới vào tuyển dụng và quản lý nhân sự. Thực tế cho thấy là những nhân viên có mức phù hợp thường hài lòng với công việc và công ty hơn 13% so với trung bình và có ít khả năng rời công ty ít hơn 38%.

Để biết được các công ty đã ứng dụng khái niệm network fit như thế nào, hãy cùng xem clip ngắn sau đây.

Xem Video
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles