employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Nhiều doanh nghiệp còn hiểu sai về "phát triển lãnh đạo"

Posted by Huy Tran on Aug 12, 2016 2:47:20 PM

Với sự chuyển tiếp nhanh chóng trong cơ cấu lao động khi thế hệ trước dần bước vào độ tuổi nghỉ hưu, và nhường chỗ cho thế hệ sau. Sự thay đổi lớn này đã vô tình tạo nên gánh nặng đối với các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp có xu hướng "chạy đua" để triển khai những chương trình phát triển lãnh đạo nhằm huấn luyện lớp nhân viên tiềm năng kế nhiệm vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, thực tế lại không dễ dàng như vậy. Các doanh nghiệp còn hiểu sai về “phát triển lãnh đạo”, dẫn đến các chương trình phát triển lãnh đạo của họ rất dễ thất bại.

Tìm hiểu về “Nhiều doanh nghiệp còn hiểu sai về phát triển lãnh đạo” tại blog TRG.

co-cau-lao-dong-2020.png

Topics: lãnh đạo, tuyển dụng, quản lí nhân tài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles