employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Phát triển không phải là một sự kiện mà là một chặng đường

Posted by Thu Nguyen on Jul 27, 2016 8:48:00 AM

Sau ba số (phần 1, phần 2, phần 3) trong loạt bài về “Xây dựng, gìn giữ và phát triển đội ngũ bán hàng”, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn số cuối cùng cũng loạt bài này, với chủ đề “Phát triển”. Bạn sẽ được trao cho một chiếc túi rỗng để tự mình vun đắp và lưu giữ những “mẹo nhỏ” mà bạn thấy hiệu quả nhất với đội ngũ bán hàng của mình. Hãy dùng nó để tiếp tục tạo thêm động lực để gắn kết và giúp nhân viên của mình làm việc tích cực hơn.

Phát triển không phải là một sự kiện tự phát sinh, hay một sự kiện đã được lên kế hoạch, mà là một chặng đường dài. Tất cả đều sẽ đi đúng theo kế hoạch của bạn, nếu bạn có hướng đi thiết thực và những “mẹo nhỏ” hữu ích.

Tìm hiểu về “Phát triển không phải là một sự kiện, mà là một chặng đường” tại blog TRG

set-up-clear-goal.png

Topics: phát triển lâu dài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles