employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

6 yếu tố làm nên một quản lý giỏi ở Việt Nam và trên thế giới

Posted by Huy Tran on Aug 18, 2016 10:00:00 AM

Không khó để trở thành một nhà quản lý, nhưng không dễ để trở thành một quản lý xuất sắc. Kết quả khảo sát của TRG Talent cho thấy 6 kỹ năng thiết yếu của một quản lý xuất sắc tại Việt Nam, và sự khác biệt so với các quản lý quốc tế.

Tìm hiểu 6 kỹ năng quan trọng đó trong bài viết “6 yếu tố làm nên một quản lý giỏi ở Việt Nam và trên thế giới” trên blog của TRG.

Topics: lãnh đạo, quản lí nhân tài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles