employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Bạn là ai? Quản lý hay Lãnh đạo?

Posted by Huy Tran on Apr 19, 2017 3:01:00 PM

Hẳn ai cũng đã từ tự hỏi mình câu này, hoặc một biến thể khác là "Quản lý và lãnh đạo có gì khác nhau?". Một số ý kiến cho rằng nhiệm vụ của quản lý và lãnh đạo tạo nên sự khác biệt. Cụ thể hơn, quản lý chỉ tập trung vào công tác vận hành, đảm bảo hoạt động của tổ chức diễn ra thông suốt còn lãnh đạo chuyên tâm hơn vào việc xử lý các thay đổi và tạo nên đột phá trong tổ chức. Liệu đó đã là tất cả những khác biệt rõ ràng nhất để giúp bạn phân biệt được hai vai trò này hay chưa? Và liệu bạn có đang nhầm lẫn về vai trò của mình, hoặc chưa thể hiện đúng với vai trò của mình không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này cùng loạt bài về chủ đề "Quản lý và Lãnh đạo" sẽ được xuất bản trong tháng 4 và 5 này trên blog của TRG Talent.

Đọc toàn bộ bài viết trên blog của TRG Talent!

Topics: leadership
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles