employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

“Tôi sẽ nhận được gì từ việc này?”

Posted by Huy Tran on Sep 7, 2016 11:31:23 AM

Khi bạn xác định tầm nhìn cho công ty của mình, bạn chắc chắn cần nhân viên đi theo đường lối bạn đã đề ra trước đó và cùng nhau phấn đấu đạt được mục tiêu, chính vì thế, bạn nên tìm ra điểm chung giữa tầm nhìn của bạn và tầm nhìn của nhân viên. Mặc khác, bạn cũng cần hỏi bản thân rằng “Nhân viên của tôi sẽ nhận được gì từ việc này?” khi định hướng mọi người đi theo đường lối của bạn.

Tìm hiểu thêm “Tôi sẽ nhận được gì từ việc này?” tại blog của TRG.

ti_nhn_c_g_t_vic_ny_1.png

Topics: lãnh đạo, quản lí nhân tài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles