employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Xây dựng, quản lý, giữ chân và phát triển đội ngũ bán hàng

Posted by Huy Tran on Mar 15, 2017 10:37:04 AM

Theo một nghiên cứu thì trong đội ngũ bán hàng của một doanh nghiệp thường bao gồm 3 nhóm: nhóm ngôi sao chiếm 16%, nhóm trung bình chiếm 68% và nhóm yếu kém chiếm 16%. Tuy nhiên, doanh thu mà ba nhóm này mang lại cho công ty có một khoảng cách rất lớn. Trong đó, nhóm ngôi sao đem lại doanh thu nhiều hơn 32% so với nhóm trung bình và hơn 64% so với nhóm yếu kém.

Read More

Topics: Đội Ngũ Bán Hàng

Xây Dựng Hệ Thống Đội Ngũ Bán Hàng Hiểu Quả Của VP Bank

Posted by Vy Huynh on Dec 17, 2014 11:30:00 AM

Tại "Hội nghị quốc tế lần 2 về đánh giá và phát triển nhân tài" được tổ chức vào tháng 9/2014 vừa qua, ông Kalidas Ghose—Phó giám đốc điều hành khối bán lẻ ngân hàng VP Bank, đã chia sẻ về công tác và bí quyết thành công trong việc xây dựng đội ngũ bán hàng của VP Bank.

Read More

Topics: Bài Học Thương Hiệu, Bán hàng, Đội Ngũ Bán Hàng

Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Hiệu Quả Của UNILEVER Việt Nam

Posted by Vy Huynh on Dec 12, 2014 11:30:00 AM

Read More

Topics: Bài Học Thương Hiệu, Bán hàng, Đội Ngũ Bán Hàng
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles