employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Tạo Dựng Thương Hiệu Dựa Vào Nhân Viên

Posted by Thanh Le on Sep 8, 2015 3:10:50 PM

Nhân viên tuyến đầu – những người đằng sau quầy hàng, trả lời điện thoại, tư vấn trực tuyến và gặp mặt khách hàng – có ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm của khách hàng với công ty. Hoạt động của họ quyết định khách hàng đó sẽ trở thành người quảng bá thương hiệu hay chỉ trích gay gắt công ty. Hiểu được cách tốt nhất để tạo động lực cho những nhân viên này – và thiết kết những quy trình cũng như chiến lược đảm bảo họ được trao quyền và tiếp thêm năng lượng – là yếu tố cốt lõi để đem lại dịch vụ nổi bật và trải nghiệm thương hiệu hấp dẫn. Dưới đây là bốn lĩnh vực quan trọng cần cân nhắc khi doanh nghiệp muốn tạo ra trải nghiệm này.

Cho nhân viên tự do giải quyết vấn đề sẽ khiến họ cảm thấy bản thân mình là 1 người hùng.

Read More

Topics: Team Management, recruiting, tuyển dụng, Client Service, branding, thương hiệu
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles