employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Tại sao 70% nhân viên của bạn muốn thay đổi công việc? Phần 1

Posted by Vy Huynh on Jan 5, 2015 11:30:00 AM

Read More

Topics: Tuyển Dụng Hiệu Quả, Giữ Chân Nhân Tài, sự phù hợp công việc, đúng người đúng việc, Đánh giá Nhân Sự, kế hoach kế nhiệm, hoạch định kế nhiệm

Hoạch định kế nhiệm. Phần cuối: 9 lưu ý để thành công

Posted by Vy Huynh on Jul 30, 2014 1:29:00 PM

Trong các phần trước của chuỗi bài viết về “Hoạch định kế nhiệm”, chúng ta đã phần nào hiểu được vai trò của công tác hoạch định kế nhiệm đối với sự thành công lâu dài và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Read More

Topics: Giữ Chân Nhân Tài, nhân sự, kế hoach kế nhiệm, hoạch định kế nhiệm

Hoạch định kế nhiệm. Phần 3: Quy trình

Posted by Vy Huynh on Jul 28, 2014 10:50:00 AM

Công tác hoạch địch kế nhiệm sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo mọi hoạt động quan trọng của tổ chức luôn được duy trì phát triển và được kế thừa bởi một đội ngũ nhân viên có chất lượng.

Read More

Topics: Tuyển Dụng Hiệu Quả, Giữ Chân Nhân Tài, nhân sự, kế hoach kế nhiệm, hoạch định kế nhiệm

Hoạch định kế nhiệm. Phần 2: Tầm quan trọng

Posted by Vy Huynh on Jul 24, 2014 10:22:00 AM

Công tác hoạch địch kế nhiệm sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo mọi hoạt động quan trọng của tổ chức luôn được duy trì phát triển và được kế thừa bởi một đội ngũ nhân viên có chất lượng.

Read More

Topics: Quản Trị Nhân Sự, nhân sự, kế hoach kế nhiệm, hoạch định kế nhiệm, lãnh đạo, giao tiếp

Hoạch định kế nhiệm. Phần 1: Trắc nghiệm ngắn

Posted by Vy Huynh on Jul 22, 2014 3:20:00 PM

Để bắt đầu chuỗi bài viết về chủ đề "Hoạch định kế nhiệm", hãy cùng tham gia câu hỏi trắc nghiệm nhỏ sau:

Read More

Topics: Giữ Chân Nhân Tài, nhân sự, đúng người đúng việc, kế hoach kế nhiệm, hoạch định kế nhiệm, kĩ năng lãnh đạo, giao tiếp

Kế hoạch kế nhiệm - Sự chuẩn bị cho một tương lai bền vững của doanh nghiệp

Posted by Vy Huynh on Jul 11, 2014 9:53:00 AM

Các doanh nghiệp cần có những kế hoạch gì ngay hôm nay để có thể luôn sẵn sàng cho các tình huống khi mà các nhân viên chủ chốt đột ngột từ chức, bị ốm, bị cho thôi việc hoặc khi cơ cấu công ty bị thay đổi? Câu trả lời là hãy chuẩn bị một kế hoạch kế nhiệm.

Read More

Topics: kế hoach kế nhiệm, hoạch định kế nhiệm
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles