employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Bộ phận Marketing ... hãy hỗ trợ bộ phận Sales!

Posted by Hiếu Lê on Aug 20, 2013 8:00:00 AM

Chúng ta đều biết bộ phận marketing chịu trách nhiệm cho việc tạo ra danh sách khách hàng tiềm năng và bộ phận sales sẽ chịu trách nhiệm cho việc biến những khách hàng tiềm năng ấy thành khách hàng của công ty. 

Vậy vấn đề ở đây là gì?

Read More

Topics: sales, Làm việc nhóm, giao tiếp, marketing
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles