employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Phong Cách Lãnh Đạo Trong Doanh Nghiệp Dưới Góc Nhìn Khoa Học - Phần 3.1: Sức Thu Hút – Chìa Khóa Để Thành Công

Posted by Vy Huynh on Dec 22, 2014 12:30:00 PM

Read More

Topics: sức hút, lãnh đạo có sức hút, phát triển lãnh đạo xuất sắc, lãnh đạo, kĩ năng lãnh đạo, sức hút lãnh đạo

Bài phỏng vấn Deiric McCann về vai trò của người lãnh đạo có sức thu hút đối với thành công của doanh nghiệp

Posted by Vy Huynh on Aug 25, 2014 10:30:00 AM

Deiric McCann - diễn giả chính (keynote speaker) tại "Hội nghị quốc tế lần 2 về đánh giá và phát triển nhân tài" có những chia sẻ với chúng ta về tầm quan trọng của một người lãnh đạo có sức thu hút đối với sự thành công doanh nghiệp.

Read More

Topics: Kỹ Năng Lãnh Đạo, phát triển lãnh đạo xuất sắc, lãnh đạo, giao tiếp, sức hút lãnh đạo

Quản lý cảm xúc tại nơi làm việc

Posted by Kieu Nguyen on Aug 15, 2013 8:00:00 AM

Chúng ta đều có những ngày tốt và xấu, những ngày thăng và trầm tại nơi làm việc. Về cơ bản, để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, bạn cần phải có năng lực cảm xúc tốt - có nghĩa là tự nhận thức, tự quản lý được cảm xúc của bản thân cũng như cảm xúc của người khác. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một nhà lãnh đạo thể hiện cảm xúc không đúng cách và hoàn toàn không có khả năng tự quản lý cảm xúc đó?

Read More

Topics: Kỹ Năng Lãnh Đạo, phát triển lãnh đạo xuất sắc
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles