employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Bạn có phải là một người sếp tốt?

Posted by Thao La on Oct 29, 2015 2:09:00 PM

Bạn có biết, theo khảo sát của Towers Watson, những nhân viên phải chịu áp lực từ công việc có hiệu suất làm việc thấp hơn và có xu hướng vắng mặt nhiều hơn so với những người không phải chịu đựng điều đó? Tại Mỹ, 30% nhân viên đánh giá họ đang phải chịu áp lực lớn từ công việc, trong khi tại Anh tỉ lệ cũng xấp xỉ 34%.

Read More

Topics: Kỹ Năng Lãnh Đạo, lãnh đạo, lãnh đạo xuất sắc, phong cách lãnh đạo

Phong Cách Lãnh Đạo Trong Doanh Nghiệp Dưới Góc Nhìn Khoa Học - Phần 1: 3 Phong Cách Lãnh Đạo Thường Gặp

Posted by Vy Huynh on Dec 11, 2014 3:00:00 PM

"Management is doing things right; leadership is doing the right things."

Read More

Topics: quản lí, lãnh đạo, phong cách lãnh đạo

Phong Cách Lãnh Đạo Trong Doanh Nghiệp Dưới Góc Nhìn Khoa Học - Phần 1: 3 Phong Cách Lãnh Đạo Thường Gặp

Posted by Vy Huynh on Dec 11, 2014 3:00:00 PM

"Management is doing things right; leadership is doing the right things."—Peter Drucker

Read More

Topics: quản lí, lãnh đạo, phong cách lãnh đạo
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles