employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

3 câu hỏi hay để tuyển dụng hiệu quả nhân viên bán hàng

Posted by Huy Tran on Feb 15, 2017 2:24:51 PM

Bán hàng là hoạt động xương sống của mỗi doanh nghiệp. Nhưng chính nhân viên bán hàng (hãy nhân viên kinh doanh, nhân viên phát triển thị trường) lại là vị trí có tỷ lệ luân chuyển nhân viên cao nhất nhì trên thị trường lao động. Trong nhiều lý do cả chủ quan và khách quan, nổi lên một lý do mà chắc chắn rằng phòng Nhân sự hoàn toàn có khả năng xử lý được. Đó là phỏng vấn

Read More

Topics: tuyển dụng bán hàng

Tại sao trong đội ngũ bán hàng chỉ có một số ít nhân viên xuất sắc?

Posted by Bien Nguyen on Aug 27, 2014 11:00:00 AM

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao trong lực lượng bán hàng của bạn chỉ có một số ít người thật sự xuất sắc?

Read More

Topics: Tuyển Dụng Hiệu Quả, tuyển dụng bán hàng, Bán hàng
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles