employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Xây dựng, gìn giữ và phát triển đội ngũ bán hàng

Posted by Thu Nguyen on Jul 8, 2016 9:00:00 AM

Việc sở hữu một đôi ngũ bán hàng gắn kết và đầy nhiệt huyết, là điều mà bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng mong muốn. Đội ngũ bán hàng chính là cầu nối giữa khách hàng với công ty của bạn. Họ làm tốt thì mọi việc đều sẽ suôn sẻ, nhưng nếu họ làm chưa tốt, thì hình ảnh doanh nghiệp của bạn ít hay nhiều đều bị ảnh hưởng sâu sắc vì điều đó.

Chính vì thế, từ những bước đầu ở khâu tuyển dụng, đến xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng, tất cả đều phải được cân nhắc và điều chỉnh thật khéo léo. Ở loạt bài về “Xây dựng, gìn giữ và phát triển đội ngũ bán hàng” lần này, chúng tôi sẽ “mách nước” cho bạn một số điều cần chú ý trong việc xây dựng cũng như quản lý đội ngũ bán hàng thật hiệu quả.

Tìm hiểu về “Xây dựng, gìn giữ và phát triển đội ngũ bán hàng” trong bài viết chi tiết tại blog TRG

Topics: quản lí nhân tài
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles