employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Xây dựng, quản lý, giữ chân và phát triển đội ngũ bán hàng

Posted by Huy Tran on Mar 15, 2017 10:37:04 AM

Theo một nghiên cứu thì trong đội ngũ bán hàng của một doanh nghiệp thường bao gồm 3 nhóm: nhóm ngôi sao chiếm 16%, nhóm trung bình chiếm 68% và nhóm yếu kém chiếm 16%. Tuy nhiên, doanh thu mà ba nhóm này mang lại cho công ty có một khoảng cách rất lớn. Trong đó, nhóm ngôi sao đem lại doanh thu nhiều hơn 32% so với nhóm trung bình và hơn 64% so với nhóm yếu kém.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào doanh nghiệp có thể xây dựng được đội ngũ bán hàng chỉ bao gồm những nhân viên ngôi sao và trung bình trở lên, tránh tuyển dụng những nhân viên yếu kém.

Đó cũng là nội dụng chính của webinar “Xây dựng, quản lý, giữ chân và phát triển đội ngũ bán hàng” do TRG Talent tổ chức.

Các bạn có thể xem lại toàn bộ nội dung của webinar này trong video clip này.

Xây dựng, quản lý, giữ chân và phát triển đội ngũ bán hàng

Topics: Đội Ngũ Bán Hàng
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles