Carnival Blend

Home » Drink the World »
Carnival Blend

Nutty, cay

Flavor:
Nutty, cân bằng

Hương thơm nhẹ, và cân bằng với sự pha trộn này gợi lên những ký ức về thời Mardi Gras,  chúng tôi có thể thưởng thức loại cà phê vừa cay vừa nồng này bất cứ lúc nào trong năm.

ACIDITY ROAST

Origin:
Guatemala và Colombia

Go Back to The Coffee Belt Map

TIN TỨC