Không gian cho mọi sự kiện

Không gian


Cà phê


Văn Phòng TRG

Phí theo giờ

(Ít nhất 2 tiếng)

Phí cả ngày

(8AM - 5PM)

Bao gồm: Intergrity (29 sqm)
500,000 VND/giờ
3,500,000 VND/giờ
Bao gồm: Intergrity (29 sqm)
500,000 VND/giờ
3,500,000 VND/giờ
Bao gồm: Intergrity (29 sqm)
500,000 VND/giờ
3,500,000 VND/giờ
Bao gồm

(Không áp dụng với Trust & Result)
Bảng flip chart & bảng trắng, bút lông
Bảng flip chart & bảng trắng, bút lông
Bảng flip chart & bảng trắng, bút lông
1 project and 1 screen
1 project and 1 screen
1 project and 1 screen
Văn phòng TRG

Phí theo giờ

(Ít nhất 2 giờ)

Phí trong ngày

(8AM - 5PM)

Bao gồm: Intergrity (29 sqm)
500,000 VND/giờ
3,500,000 VND/giờ
Bao gồm: Intergrity (29 sqm)
500,000 VND/giờ
3,500,000 VND/giờ
Bao gồm: Intergrity (29 sqm)
500,000 VND/giờ
3,500,000 VND/giờ
Bao gồm:

(Không áp dụng với Trust & Result)
Bảng flip chart & bảng trắng, bút lông
Bảng flip chart & bảng trắng, bút lông
Bảng flip chart & bảng trắng, bút lông
1 projector và 1 màn hình
1 projector và 1 màn hình
1 projector và 1 màn hình
COFFEe BREAK
(Dành cho cuộc họp tối đa 4 tiếng)
Giá/khách
Số khách
Q
Tổng cộng
<10
10-30
31-50
>50
Nước suối
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND


Nước suối
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND


Nước suối
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND


COFFEe BREAK
(Dành cho cuộc họp tối đa 4 tiếng)
Giá/khách
Số khách
Q
Tổng cộng
<10
10-30
31-50
>50
Nước suối
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND


Nước suối
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND


Nước suối
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND


Phí vận chuyện (Chỉ áp dụng cho sự kiện ngoài trời)
Giá
<30
30-50
>50
Tổng chi phí vận chuyển
Dịch vụ ở quận 1,2,3
200,000 VND
300,000 VND
500,000 VND

Dịch vụ ở quận 1,2,3
200,000 VND
300,000 VND
500,000 VND

Phí vận chuyển (Chỉ áp dụng cho sự kiện ngoài trời)
Giá
<30
30-50
>50
Tổng chi phí vận chuyển
Dịch vụ ở quận 1,2,3
200,000 VND
300,000 VND
500,000 VND

Dịch vụ ở quận 1,2,3
200,000 VND
300,000 VND
500,000 VND

Các kiểu phòng

Kiểu hội nghị
Kiểu bàn tiệc
Kiểu lớp học
Kiểu nhà hát
Kiểu bàn chữ U
Khác:

(Vui lòng cung cấp thêm thông tin)

Điều khoản và điều kiện


Điều khoản chung
  • Thức ăn sẽ được phục vụ dựa tr6n số lượng khách
  • Mọi chi phí chưa bao gồm VAT (10%)
GENERAL
  • Food will be served based on guest quantity (1 pc/type/guest)
  • All our rates are excluding VAT (10%)
GENERAL
  • Food will be served based on guest quantity (1 pc/type/guest)
  • All our rates are excluding VAT (10%)

Tin tức